Naslednji korak - Mednarodna konferenca muzejev moderne in sodobne umetnosti


9. in 10. maj 2009
Organizacija: Moderna galerija, Ljubljana, Slovenija
Lokacija: Mestni muzej, Ljubljana


Vprašanje v naslovu konference se nanaša na stanje, ki so ga sooblikovali konec hladne vojne in razkroj velikih ideologij, pospešeni procesi globalizacije in logika globalnega kapitala ter s tem tudi vse večji dvom o univerzalni zgodovini umetnosti, kot jo je določil zahodni kanon. Ali je sploh mogoče razmišljati o novem univerzalnem tipu muzeja? Prav gotovo ne več v smislu podobnih konceptov zbirk in zgodovine, morebiti pa bolj v smislu podobne dinamike v produkciji različnih kontekstov in množice narativov.

Predavanja so objavljena na portalu
http://videolectures.net/nextstep09_ljubljana/
objava predvanj je rezultat sodelovanja med Ištitutom Jožef Štefan ter Moderno galerijo

Mednarodna konferenca Naslednji korak bo skušala odgovoriti na naslednja vprašanja:

- Kako naprej, potem ko so se začeli odpirati novi, še do pred kratkim marginalizirani prostori, katerih umetnost ni integrirana v veljavni kanon zgodovine?

- V tem trenutku so na področju nekdanje Jugoslavije zaradi obnove ali gradnje zaprti tako rekoč vsi osrednji muzeji moderne in sodobne umetnosti. Ali je to pravi čas za razmislek o novih tipih muzejev, ki temeljijo na produkciji znanj še vedno nekanoniziranih zgodovin?

- Kako uveljavljati skupni interes muzejev glede na to, da neoliberalni kapitalizem vse bolj zahteva tržno ravnanje muzejev in obravnavanje publike kot potrošnikov? Kako naprej glede na nastalo svetovno gospodarsko krizo in načeto vero v nezmotljivost svobodnega trga? Ali bo muzej zgolj žrtev prihajajočih finančnih omejitev ali pa lahko prevzame aktivno vlogo in predlaga nove načine delovanja in povezovanja ter ne nazadnje tudi mednarodne solidarnosti?

- Naslednji korak se ne nazadnje nanaša tudi na trenutno obnovo dveh stavb Moderne galerije (obstoječe muzejske stavbe in prostorov v nekdanji vojašnici na Metelkovi). Obnova dveh stavb Moderne galerije je povezana z delitvijo našega dela med dva velika sklopa, med muzej moderne in muzej sodobne umetnosti. V tem trenutku se nam zdi še zlasti pomembno definirati, kaj sploh je muzej 21. stoletja - tako v smislu ločene obravnave moderne in sodobne umetnosti kot tudi posodobljenega muzealskega dela.

→  Program konference

→  Več o udeležencih

Koristne informacije:

Datum: 9. in 10. maj 2009
Lokacija: Mestni muzej, Gosposka 15, Ljubljana
Jezik konference: angleščina
Koncept konference: Zdenka Badovinac
Organizacija: Moderna galerija
Kontaktna oseba: adela.zeleznik@mg-lj.si

Ker so vsa mesta v dvorani za oba konferenčna dneva zasedena, prijav žal več ne sprejemamo. Prosimo vse, ki ste se že prijavili in prejeli potrdilo, da tega sprintate in prinesete s seboj. Za vse, ki ste bili s prijavo prepozni pa bomo skušali poskrbeti za možnost spremljanja dogajanja na ekranu v preddverju.


Konferenco podpirajo:

Konferenca je del medinstitucionalnega projekta pod skupnim naslovom Naslednji korak, pri katerem sodelujeta tudi Arhitekturni muzej Ljubljana in Zavod Ark. Konferenca z naslovom Projekt arhitektura bo potekala 7. maja 2009 v Klubu Cankarjevega doma. Več: www.aml.si


Spremljevalni program:

Petek, 8. maj, ob 19.00
Mala galerija/Moderna galerija, Slovenska cesta 35, Ljubljana

Odprtje razstave Silvie Kolbowski
Po filmu Hirošima, ljubezen moja

22-minutni video, ki je nastajal v obdobju treh let (2005-2008), pogleda skozi objektiv slovečega filma iz leta 1959 z naslovom Hirošima, ljubezen moja (režiral ga je Alain Resnais po predlogi pisateljice Marguerite Duras) kraje ameriških vdorov in zanemarjanja - Irak in New Orleans. Po filmu Hirošima, ljubezen moja uporablja različne vidne in slušne strategije, da plasti in analizira pretekle in sedanje momente nasilja in travm. Naslovi, tišina, barva, kratki urbani zvoki in glasba so uporabljeni, da iz stare zgodbe ustvarijo novo. Alegorični par iz prvotnega filma zdaj zamenja deset med seboj povezanih igralcev, ki tako zabrišejo etnične, rasne in spolne meje. Različni črno-beli odlomki so zvesto posneti po filmu iz leta 1959, sodobnejši material je z interneta, hkrati pa so v video vključene predelave glasbenega in zvočnega oblikovanja iz filma Resnaisa/Durasove.

PriponkaVelikost
Naslednji_korak_Moderna_galerija.pdf913.2 KB

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana