Zakaj moramo ponavljati? Okrogla miza ob odprtju razstave Sedanjost in prisotnost - ponovitev 2


Torek, 9. 10. 2012, ob 18.00
Muzej sodobne umetnosti Metelkova - MSUM


Sodelujejo: : Zdenka Badovinac, Jože Barši, Janez Janša, Peter Klepec Kršić, Bojana Piškur, Tjaša Pogačar, Renata Salecl, Igor Španjol, Borut Vogelnik.

Pred otvoritvijo razstave Sedanjost in prisotnost - ponovitev 2 bo v seminarju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova okrogla miza z naslovom Zakaj moramo ponavljati? Ponovitev 2 je že tretja postavitev razstave Sedanjost in prisotnost, ki temelji na konceptu ponavljanja, na kateri izpostavljamo z izbranimi deli avtorjev iz zbirk Moderne galerije določene koncepte časa.

Koncept ponovitev je med drugim treba razumeti v luči trenutne politične situacije in položaja, ki ga imata kultura in umetnost. Gospodarska kriza se zaostruje, izredne razmere postajajo nekaj vsakdanjega. Zdi se, kot da z izginjanjem materialnih pogojev za ustvarjanje kompleksnejših razumevanj umetnosti in drugih intelektualnih vsebin vznika neka kapitalska logika, ki vsiljujejo željo po vedno novem in na ta način ustvarja nove potrošnike. Tako tudi v polju kulture opažamo, da je navkljub vsesplošni krizi in finančni podhranjenosti dogodkov čedalje več. Ti dogodki so v veliki meri namenjeni zgolj površnemu in enkratnemu konzumiranju, kar vodi v vse večjo komercializacijo umetnosti. Hkrati pa je zahtevnejših vsebin čedalje manj. Kaj torej ta paradoks pomeni? Pomeni predvsem to, da je kultura postala neločljivi del kapitalizma, še več, da je postala ena od nosilcev ekonomskega razvoja, na kratko poimenovanega kreativne industrije.

Ponavljanje, kot ga razumemo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), je torej po eni strani kritika obstoječih razmer in po drugi eden možnih modelov razstav, ki se zavzemajo za drugačna branja in interpretacije intelektualnih vsebin in sprožajo »pravilna« vprašanja. Vprašanja, ki vzniknejo iz nekega nerealiziranega potenciala iz preteklosti, pa lahko pripomorejo k vzpostavitvi kritičnega duha; duha, ki ni podvržen diktatu kapitala.

Tema okrogle mize bo neposredno povezana s konceptom ponavljanja, njeno izhodiščno vprašanje pa bo: Kaj torej mislimo in spremenimo, kadar ponovimo že ponovljeno?

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana