Sergej Kapus


19. 12 - 16. 12. 2007
Mala galerija na Slovenski c. 35.


Sergej Kapus je slikar in pesnik, umetnostni zgodovinar in likovni teoretik. V svojem delu izhaja iz abstraktne tradicije, ki jo razkriva kot izhodišče premišljene analize vidnosti. Urejenost in samoumevnost vidnega sveta temeljita na sistemu konvencij in ureditev, ki organizirajo brezmejno diferenciran protislovni vidni tok. Posameznikova identiteta se vzpostavlja v razmerju do vidnega, zato je urejanje vidnosti ena temeljnih strategij moči. Kompleksna struktura Kapusove produkcije odseva to problematiko: urejenost slikarskega polja razpada in se razpušča v diferenciranost detajlov in njihovih razmerij, kjer gledalčeva izkušnja nenehno niha med celoto in podrobnostmi.

Zadnja slikarska serija nadaljuje dialog s slikarsko tradicijo in refleksijo o njej, pri tem pa z vpeljavo abstraktne fotografske pokrajine nadgrajuje protislovna vprašanja vidnosti, decentralizacije, lokalizacije in razpršitve gledalca, pogleda in njegovega predmeta.
Kapus svoje raziskave vidnosti, telesnosti in dojemanja lastne identitete povezuje z vizualnimi transformacijami vsakdanjega sveta, ki so ga v času novih medijskih tehnologij in znanstvenih raziskav preplavile fragmentarne posredovane podobe razvite porabniške družbe v njenih posegih po vesoljskih prostorih. Vendar te prevzete podobe znotraj polja slike ne nastopajo samo kot gola čutna danost: njihova druga plat so sistemi urejanja, razporejanja in usmerjanja oziroma sistemi nadzora, kapitala in moči. Tako slikar, ki razmišlja o formalnih vprašanjih in vzajemnosti znotraj slikovnega polja, o problematični poplavi vidnosti in mehanizmih zaslepljevanja in usmerjanja pogleda, na podobno abstrakten način govori tudi o izkušnjah, ki so bistvene za transformacije vsakdanjega življenja in neposrednega sveta. Izkušnja umetnine je znova postala soočenje z nepopolnostjo in heterogenostjo gledalčevega telesa in jaza, Kapusova najnovejša produkcija pa znotraj umetnostnih teženj zadnjega desetletja dobiva nov zagon, zanimivost in pomen.

Sergej Kapus (1950) se je že med študijem umetnostne zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani začel ukvarjati z likovno teorijo, naravo vizualnosti in likovno prakso.
V Moderni galeriji je leta 1991 pripravil razstavo Podoba in snov, leta 1998 je izdal študijo o Jožefu Petkovšku Ugrabljeni slikar, leta 2002 pa je imel pregledno razstavo Slike. Od leta 2005 predava na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Kustos razstave je Igor Španjol.

Dogodki ob razstava:
Sobota, 1. 12. 2007

11.00 - 13.00
Likovna delavnica za Minimaliste in izven

Ponedeljek, 3. 12. 2007 - DAN ODPRTIH VRAT

10.00 - 13.00; 16.00 - 18.00
Likovne delavnice pod strokovnim vodstvom za vse generacije
Sergej Kapus je eden redkih slovenskih slikarjev srednje generacije, ki vztraja pri slikarski praksi tudi v obdobju prevladujoce medijske tehnologije, zato se bodo likovne delavnice, pod vodstvom studentov Akademije za likovno umetnost, osredotocale na razlicne oblike abstraktnega slikarstva.

19.00
V pogovoru med Sergejem Kapusom in kustosom razstave Igorjem Spanjolom bo umetnik predstavil svoja najnovejsa dela, ki so na ogled na razstavi.


Razstavo sta podprla Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana