MSUM: Posebni projekti


od 17.4.2012

Kustosi posebnih projektov: Dunja Blažević (TV galerija), Andreja Hribernik (Arhiv v nastajanju), Igor Vidmar (Punk muzej)

Arhiv Bosna
Leta 1996 je Moderna galerija pripravila projekt, imenovan Za muzej sodobne umetnosti Sarajevo 2000, v okviru katerega je trinajst pomembnih mednarodnih umetnikov darovalo dela temu mestu. Muzej naj bi bil odprt leta 2000, a žal še danes nihče ne more z gotovostjo trditi, kdaj se bo to tudi zares zgodilo. Še slabše, danes je Sarajevo mesto zaprtih in propadajočih kulturnih institucij. Lokalne oblasti se namreč ne morejo dogovoriti, kdo je odgovoren za muzeje in njihove zbirke. Mednarodna in nacionalna dediščina tam propadata tako rekoč pred očmi vsega sveta. Kot med vojno se tudi zdaj zdi, da nihče ne more pomagati.

Arhiv v nastajanju
Ustne zgodovine, Digitalni arhivi in Povezave (vključeno v projekt Digitalizacija idej)

Kustosinja: Andreja Hribernik

Arhiv v nastajanju predstavlja poseben način zgodovinjenja. Vzpostavlja se v različnih medijih, omogoča različne načine branja in interpretacije ter obstaja samo v vzpostavljanju povezav.

Ustne zgodovine kot del arhiva v nastajanju omogočajo mapiranje preteklosti s stališča umetnikov in posameznikov, ki so delovali v določenem času in kontekstu. V sklopu predstavitve so v ospredju pogovori z Markom Pogačnikom, Vladom Martekom, Zofijo Kulik in Bálintom Szombathyjem, ki so s svojim delovanjem bodisi kot posamezniki ali v povezavi s somišljeniki konec šestdesetih let in v sedemdesetih letih 20. stoletja zaznamovali umetniške prakse v Srednji in Vzhodni Evropi. Za izpostavljene avtorje je značilno, da so želeli preseči tradicionalne koncepte umetnosti in zagovarjali zlitje sfere umetnosti in življenja (ART = LIFE). V njihovih umetniških delih se vzpostavlja kritika takratnega družbenega sistema in poziv k spremembam, ki ne bi bile samo politične, ampak bi pomenile tudi spremembo v načinu razmišljanja in dojemanja sveta. Tako poleg intervjujev z umetniki pomemben del arhiva predstavljajo tudi sama umetniška dela in dokumenti, ki tematizirajo materialnost umetniškega dela v odnosu do ideje in do procesa, v katerem nastane.

Arhiv v nastajanju ni zavezan predmetnemu niti ni osvobojen predmetnega in se lahko obenem vzpostavlja tudi z digitalnimi mediji kot digitalni arhiv. Digitalizacija arhivskega materiala v sklopu projekta temelji na raziskovanju odnosa med umetniškim delom in dokumentom ter tudi s stališča strukture podatkovne baze skuša slediti povezavam, ki obstajajo med deli.

Projekt je osredotočen na arhive konceptualnih umetniških praks, ki nosijo močno sporočilo o nujnosti družbenih sprememb in nujnosti stremljenja k svobodi, ki je danes enako pomembno kot v preteklosti, če ne še pomembnejše.

Arhiv v nastajanju predstavlja del projekta Digitalizacija idej.
Projekt Digitalizacija idej: Arhivi konceptualnih umetniških praks poteka v sodelovanju med Moderno galerijo (Ljubljana, Slovenija), Muzejem sodobne umetnosti (Zagreb, Hrvaška), Muzejem sodobne umetnosti Vojvodina (Novi Sad, Srbija) in Muzejem moderne umetnosti (Varšava, Poljska).

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana