MISLI ZA MESEC JANUAR*:

Žalostne strasti
Razvnemanje žalostnih strasti je nujno za izvajanje oblasti. (Gilles Deleuze)

*"Misli za mesec" so nov spremljevalni program v MSUM-u, s katerim želimo izobraževalne dogodke zaokrožiti v zaključeno celoto, obenem pa z izbranim citatom nakazati temo, v okviru katere se bo odvijal mesečni program (vodstva, predavanja, delavnice).
Naslov "Misli za mesec" je citat projekta hrvaškega umetnika Josipa Vanište, ki ga je v letih 1964 - 1977 izvajal v okviru skupine Gorgona. Člani skupine so imeli posebno navado: drug drugemu so pošiljali književne navedke, ki so odražali duha njihove gorgonske skupnosti in so jih hoteli deliti z drugimi, imenovali so jih "misli za mesec".

Arhiv dogodkov
Sreda, 11. 1. 2012, ob 17.00
Igor Vidmar in punk muzej

Sreda, 18. 1. 2012, : 14.00 - 18.00
7 X 30 minut
Maratonsko vodstvo
(Zdenka Badovinac, Andreja Hribernik, Marko Jenko, Ana Mizerit, Bojana Piškur, Igor Španjol, Adela Železnik)

Maratonsko vodstvo je del programa Misli za mesec. Za razliko od splošnih javnih vodstev po muzeju in razstavah MSUM-a, se bodo v okviru "maratonskega vodstva" kustosi MG in MSUM-a osredotočili na eno temo oz. izbor določenih umetniških del. Predstavitve bodo potekale ob delih na razstavah. Vsaka predstavitev bo trajala pol ure.

Program vodstev (14.00 - 17.30):

14.00 Zdenka Badovinac: Institucionalna kritika

14.30 Andreja Hribernik: Arhivi (Knjigarna Depo, arhiv- dokumentacija, EastArt Map, Oralne zgodovine)

15.00 Igor Španjol: Muzejska televizija (TV galerija)

15 30 Adela Železnik: Ikone Zahoda (Andy Warhol, On Kawara, Gerhard Richter)

16.00 Marko Jenko - "Kdo je tu objekt?" (O Ritmu 0 Marine Abramović)

16.30 Ana Mizerit: Umetniško delo kot igra (Öyvind Fahlström, OHO, Mladen Stilinović)

17.00 Bojana Piškur: Resonance (Andy Warhol, Tomislav Gotovac, Hamlet Hovsepian)

Četrtek, 26. 1. 2012 ob 17.00
Peter Klepec Kršić: "Afekti" pri Deleuzu in Lacanu
Predavanje

Kaj je afekt? Afekt najprej ni čustvo ali strast, temveč je nekaj, kar izhaja iz njiju, je neka sprememba, razcep v nekom. Za Deleuza je naloga umetnosti v tem, da izlušči afekt iz bloka afekcij, zato zanj afekt izgubi vsako navezavo na individuuma ali posameznika, ni več nekaj osebnega, personalnega. Podoben poudarek je najti tudi pri Lacanu ? zanj so čustva vezana na reakcijo na okolje, so iz reda imaginarnega, vitalnega, živalskega, medtem ko so afekti (edini, ki ne vara je tesnoba) iz registra realnega, na strani subjekta in objekta, vzroka-razloga želje.

Peter Klepec Kršić je raziskovalec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, in med drugim avtor monografij: Vznik subjekta, Založba ZRC, Ljubljana 2004, Dobičkonosne strasti. Kapitalizem in perverzija 1., Analecta, DTP, Ljubljana 2008.

Petek, 27. 1. 2012, ob 17. uri.
Alfred H. Barr ml.: "Kabinet abstraktne umetnosti in narativ moderne umetnosti"
Predavanje bo v angleščini.

Kabinet abstraktne umetnosti in narativ moderne umetnosti je projekcija diapozitivov o prvi muzejski razstavi abstraktne umetnosti. Nastala je kot plod sodelovanja med sovjetskim avantgardnim umetnikom El Lissitzkim in direktorjem hannoverskega Landesmuseuma Alexandrom Dornerjem. Ob nastanku in do uničenja leta 1936 je bil Kabinet abstraktne umetnosti "verjetno najznamenitejši ambient umetnosti dvajsetega stoletja na svetu".

Alfred H. Barr ml. je bil ustanovni in dolgoletni direktor Muzeja moderne umetnosti v New Yorku. V zadnjih letih sodeluje z Muzejem ameriške umetnosti v Berlinu. Večkrat je javno predstavil začetke moderne zgodovine umetnosti.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana