Filmska vzgoja v Sloveniji 1950-1970

Vladimir Petek, "Sretanja / Encounters," 1963.
8', 35 mm, film still.*

Okrogla miza

Torek, 18. 1. 2011, ob 18.00
Avditorij Moderne galerije

Sodelujejo: Mirjana Borčić, Jože Dolmark, Ana Nuša Dragan, Tone Rački in drugi
Moderatorja: Adela Železnik, Miha Peče

Kljub temu, da je bil film v šolskih učnih programih večkrat marginalizirano področje, če je formalno sploh dobil svoje mesto, pa je filmska vzgoja dosegla zavidljivo strokovno raven. Morda prav zato, ker so se z njo ukvarjali entuziasti, ki niso ločevali med poklicem in življenjem ter niso šteli ur, ki so jih preživeli na delovnem mestu. Iskreno so verjeli v film kot sredstvo, ki lahko pripomore k »oblikovanju mladega človeka, ki bi bil sposoben samostojno in kritično sprejemati in vrednotiti pojave v življenju ter se tvorno vključevati v oblikovanje odnosov v tem življenju«, obenem pa so se trudili izobraziti tudi učitelje. Na območju nekdanje Jugoslavije se je vzpostavila mreža filmskih pedagogov, ki se je od petdesetih let naprej zavzemala za načrtno in organizirano filmsko vzgojo; pri tem si je pomagala s spremljanjem podobnih prizadevanj v tujini in bila tam sprejeta kot enakopraven in aktiven član. Čeprav so nekateri, predvsem institucionalni dosežki teh prizadevanj danes na žalost izgubljeni, pa ostaja metodologija, ki vzgaja razgledanega in kritičnega gledalca ter se zdi povsem sodobna in relevantna še danes, ko se izobraževanje bolj kot kdajkoli prej sooča s smislom svojega poslanstva in spopada z novimi pristopi k emancipaciji gledalca.

V pogovoru, ki ga bosta vodila Adela Železnik, kustosinja v Moderni galeriji, in Miha Peče, strokovni sodelavec ZRC SAZU, bodo sodelovali protagonisti filmske vzgoje v Sloveniji, ki so v času 1950-1970 orali ledino: Mirjana Borčić, pionirka filmske vzgoje, urednica filmskih publikacij, vodja Oddelka za filmsko vzgojo Pionirskega doma v Ljubljani, predstojnica filmskega uredništva DDU Univerzum, Jože Dolmark, publicist, scenarist in profesor na umetniški gimnaziji v Novi Gorici, Ana Nuša Dragan, videastka, profesorica pedagogike in sociologije, urednica šolske televizije in do upokojitve samostojna svetovalka za izobraževalno tehnologijo Zavoda za šolstvo in Tone Rački, akademski slikar in filmski pedagog, avtor več knjig s področja pedagogike, član žirij otroških in mladinskih festivalov. K sodelovanju smo povabili še Borka Radeščka, pedagoga na šoli s prilagojenim programom, kjer je razvijal specifične metode dela pri filmski ustvarjalnosti in Darka Štrajna, filmskega teoretika in publicista, znanstvenega svetnika na Pedagoškem inštitutu.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana