ARHIVI KOT MOŽNOST ZA DRUGAČNO BRANJE ZGODOVINE UMETNOSTI

Delavnica z Isabel García Pérez de Arce (Santiago, Čile) v sklopu projekta Digitalizacija idej: arhivi konceptualnih umetniških praks.

Vabimo vas na delavnico, ki bo potekala v sredo, 10. novembra, v avditoriju Moderne galerije od 14:00 do 17:00. Delavnica bo v angleškem jeziku, število prijav je omejeno.

ARHIVI: od 14:00 do 15:30
Isabel García Pérez de Arce bo predstavila delovanje Centra za dokumentacijo umetnosti v Santiagu (Centro de Documentacion de las Artes del Centro Cultural Palacio la Moneda), platformo v nastajanju, ki ima za cilj ohranjati, razvrščati in narediti javno dostopno dokumentarno in avdiovizualno gradivo, ki se nanaša na sodobno čilsko vizualno umetnost zadnjih tridesetih let, ter pri tem vzpostavlja merila za dokumentarne zbirke. Prav tako bo spregovorila o programu Odprtega arhiva (Archivo abierto), nizu razstav, posvečenih konceptu arhiva, načinov njegove uporabe in možnosti, ki jih ponuja za drugačno zgodovinjenje in interpretacijo ne samo v akademskem temveč tudi v poetičnem in političnem smislu. Navezala se bo na izhodišča t.i. Mreže Južnega konceptualizma (Rede Conceptualismos del Sur), ki povezuje mnoge institucije, kolektive, posameznike v Latinski Ameriki in katerih cilj je vzpostavitev mednarodne platforme za kolektivno produkcijo, refleksijo in vprašanja nujnosti politične intervencije v proces nevtralizacije kritičnega potenciala t.i. konceptualnih praks Latinske Amerike od 70' let dalje, ter ponovno vzpostavitev njihovega kritičnega potenciala.
Predstavitvi bo sledil pogovor, kjer se bomo dotaknili vprašanj posvečenih odkrivanju in pridobivanju lokalnih arhivov ter dostopanju do njih, kjer se pokažejo tudi drugačni načini kulturne produkcije in razširjanja idej. Z raziskovanjem alternativnih branj zgodovine umetnosti arhivi med drugim podajajo tudi drugačen predlog definicije modernosti, ki se bistveno razlikuje od definicij, ki so jih in jih še vedno izoblikujejo t.i. centri moči.

DIGITALIZACIJA IDEJ: od 15:45 do 17:00

V drugem delu delavnice bomo predstavili izpostavili problematiko, ki se pojavlja s spodbujanjem standardizacije podatkov, ki jih narekujejo evropske smernice razvoja digitalnih vsebin. Standardizacija podatkov je nujna za zagotavljanje preglednosti materiala, vendar pa hkrati pomeni tudi poenostavljanje kompleksnih vsebin in zanemarjanje obsežnega korpusa znanj, ki so posledica več-desetletnih raziskav muzejev. Problem s katerim se srečujemo pri projektu Digitalizacija idej je ravno vprašanje glede načina kontekstualizacije digitaliziranih konceptualnih del, saj je kontekst pri teh delih ključen za njihovo branje. Hkrati pa pri tem projektu ne želimo vzpostavljati samo enega branja, ampak nuditi več izhodišč. Digitalni mediji sicer spodbujajo nelinearna branje, vendar se pri digitalizaciji določenih del vse prepogosto ujamemo v zanko standardiziranega podajanja informacij, ki pa velikokrat niso ključne za samo delo.

Sledil bo pogovor z udeleženci in razmišljanje o možnih načinih kontekstualizacije in ne-nazadnje tudi samega zajemanja podatkov, na način, ki bo sicer opremil določeno delo z zadostnimi informacijami, hkrati pa bo dopuščal še vedno različne načine interpretacij.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana