Simpozij o umetnosti, ideologiji in politiki

20.02.2007

Nova generacija slovenskih teoretikov,
filozofov, in umetnikov

Simpozij je organiziran ob predstavitvi knjige z naslovom
Mind the Map! History Is Not Given. A critical anthology based on the Symposium.

20 februar 2007; od 12.00 do 19.00
Moderna galerija v Ljubljani, Informacijski center

Knjiga Mind the Map! History Is Not Given. A critical anthology based on the Symposium, ki so jo uredili Marina Gržinić, Günther Heeg in Veronika Darian, je projekt, ki ga je iniciral Irwin v okviru projekta East Art Map in produciral Inštitut za gledališke študije Univerze v Leipzigu v sodelovanju z relations, Berlin (knjiga je izšla leta 2006 pri frankfurtski založbe Revolver).

Knjiga predstavlja novo generacijo teoretikov, filozofov, umetnostnih zgodovinarjev, kulturnikov in umetnikov, ki ponujajo novo artikulacijo razmerij med Vzhodom in Zahodom, Evropo in spremenjeno paradigmo sodobne umetnosti v odnosu do kapitala.

Tako zasnovana knjiga zato zahteva tudi drugačno predstavitev. Odločili smo se, da organiziramo simpozij, katerega se bodo udeležili mlajši slovenski teoretiki, filozofi, kulturniki in umetniki ob urednikih in piscih v knjigi.

Namen simpozija je predstavitev teoretskega in umetniškega dela povabljenih ter oblikovanje platforme za javno, kritično in zavzeto razpravo o spremembah na področju umetnosti, kulture, množičnih medijev in politike v sodobni slovenski družbi in širše. Gre za predstavitev vpetosti sodobne teorije in filozofije v diskurze umetnosti, politike, kritike in aktivizma.

Simpozij je tako zastavljen kot teoretsko-praktična kontekstualizacija knjige in je odprt za vse, ki jih zanima kritična, sodobna teoretska refleksija na področju umetnosti, kulture, družbenega in politike.

sodelujoči:

Ksenija Berk
Aleš Bunta
Marina Gržinić
Irwin (za Irwin: Miran Mohar, Andrej Savski in Borut Vogelnik)
Mojca Planšak
Mojca Puncer
Lidija Radojević
Skupina Trie (Metod Blejec, Staš Kleindienst, Sebastjan Leban)
Matej Vatovec
Jasmina Založnik

PROGRAM

UVOD
12.00
Irwin: O kontekstu celotnega projekta
Marina Gržinić: Predstavitev knjige in simpozija

SIMPOZIJ
12.30 Aleš Bunta: Nič in diferenca
13.15 Mojca Puncer: Zahodno-vzhodne fantazije: refleksija novih strateških navez sodobne umetnosti
z estetskim in političnim
14.00 Skupina Trie - Metod Blejec, Staš Kleindienst, Sebastjan Leban: Intervencije v strukture specifičnih sistemov
14.45 Ksenija Berk: Mapiranje slovenske likovne kritike

15. 30 - 16.00 Odmor

16.00 Lidija Radojević: Zvodništvo kapitala in aporije kulturne produkcije
16.45 Jasmina Založnik: Preživeti v kulturi - kulturna politika v Sloveniji
17.30 Matej Vatovec: K deleuzovski topološki estetiki
18.15 Mojca Planšak: Koliko svobode dejansko pripada svobodnim in skupnostnim medijem?

19.00 Zaključek simpozija

Kratki življenjepisi sodelujočih na simpoziju:

Ksenija Berk je doktorandka Interkulturnih študijev Podiplomske šole idej in kultur na Univerzi v Novi Gorici. Leta 2005 je magistrirala iz zgodovinske antropologije likovnih praks na ISH Ljubljana. Deluje kot teoretinja in kritičarka na področju sodobnih vizualnih umetnosti in oblikovanja, svoje prispevke objavlja v mednarodnih strokovnih in znanstvenih revijah s področja umetnosti in humanizma, občasno tudi v slovenskem dnevnem časopisju. V letu 2005 je njen članek z naslovom TV Viewer as a Collateral Victim of Information War Terror postal del virtualnega spomenika proti pozabi in brisanju spomina na Agricola de Cologne. Je članica Slovenskega društva za estetiko. Poleg priprave doktorata se trenutno ukvarja tudi s kuriranjem razstav na področju fotografije, sodobnih posegov v javnem prostoru in konceptualne umetnosti.

Aleš Bunta je doktoriral iz filozofije leta 2006; zaposlen je na FI ZRC SAZU. Področja delovanja: filozofija, etika, avtonomnost, avtentičnost, svoboda, fenomenologija, hermenevtika. Objave (izbor): Mi, ki je nič, in nič, ki je mi, v: Filozofski vestnik XXVI/1, Ljubljana, 2005; Die Proto-Ideologie des freien Willens und der Neokolonialismus, v: Müller-Funk/Wagner (izd.), Eigene und andere Fremde, Kant/Turia, Dunaj, 2005; Annihilation of nothing?, v: Filozofski vestnik XXVI/2, Ljubljana, 2005; Annihilation of nothing?, v: Mind the Map! History Is Not Given. A critical anthology based on the Symposium, Revolver, Frankfurt, 2006.

Mojca Planšak (*1974, Maribor) je diplomirala leta 2001 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani na temo "Postmodernizem in popularna kultura, Dogma 95". V letih 1993 in 1994 je pričela sodelovati z Radiem Marš in Radiem Maribor, med letoma 2002 in 2005 je bila odgovorna urednica Radia Marš v Mariboru. Trenutno službuje na Inštitutu in akademiji za multimedije v Ljubljani ter občasno objavlja v dnevniku Večer. Leta 2000 je soorganizirala mednarodno poletno šolo za podiplomske študente z območja nekdanje Jugoslavije o medijskem izobraževanju in vzgoji. Je ustanovna članica evropskega združenja Community Media Forum Europe in Iniciative Radio Ivan ter članica mreže Crossradio. Je podiplomska študentka na ZRC SAZU, študira v okviru Interkulturnih študijev Podiplomske šole idej in kultur na Univerzi v Novi Gorici.

Mojca Puncer je magistrica filozofije, doktorska kandidatka na Univerzi v Ljubljani in asistentka za estetiko na Univerzi v Mariboru, kjer od leta 2004 sodeluje pri izvajanju predmeta Forma in kontekst na Oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Maribor. Ukvarja se s filozofijo in estetiko, teorijo sodobnih umetnosti in publicistiko. Je članica Publicističnega društva ZAK, uredništva Maske, Mednarodne zveze za estetiko (IAA) in Slovenskega društva za estetiko. Rezultate svoje raziskovalne in strokovne dejavnosti predstavlja na konferencah in simpozijih, posreduje pa jih tudi v različnih publikacijah doma in na tujem ter pri pedagoškem delu.

Lidija Radojević je diplomantka politologije, teoretsko-analitske smeri, trenutno končuje magistrski študij antropologije vsakdanjega življenja na ISH, Ljubljana. Polje zanimanja: umetniško-kulturna produkcija in njene zagate v družbi poznega kapitalizma. Njeno teoretsko vodilo je, da je danes - v nasprotju z Marxom, ki je trdil, da je potrebneje spreminjati svet kot pa ga razlagati - potrebno prav obratno, saj sistem že sam dovolj skrbi za svoje neprestano spreminjanje: mi ga moramo zato razlagati, kajti le prek analize in razumevanja ga je možno preseči.

Skupina Trie - Metod Blejec, Staš Kleindienst, Sebastjan Leban - je bila ustanovljena leta 2002. Skozi polje umetnosti skupina raziskuje in opozarja na probleme specifičnih sistemov sodobne družbe ter znotraj njih išče nove možnosti artikulacije. Skupine Trie ne definira specifični medij ali žanr, ampak je njena uporaba medijev odvisna od koncepta raziskave. Staš Kleindienst in Sebastjan Leban sta študenta 4. letnika slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Metod Blejec je podiplomski študent 2. letnika kiparstva na The Slade School of Fine Art, UCL, London. Najodmevnejši projekti: Mixed Media, 20l, Na sončni strani Alp.

Matej Vatovec (*1983, Koper) je leta 2006 diplomiral na Oddelku za kulturne študije na UP Fakulteti za humanistične študije na temo "Pekel so ljudje. Teorija pogleda in intersubjektivnost v Sartrovi Bit in nič". Trenutno je vpisan na podiplomski program Filozofija in teorija vizualne kulture, prav tako na UP FHŠ. Sodeloval je na pomladnih kolokvijih za estetiko v Ljubljani (2005, 2006) in obiskoval mednarodno poletno šolo v Dubrovniku (2006); posnel je tudi dva kratkometražna filma: (s)prehod (2006) in V senci (2007), ter sodeloval na več fotografskih razstavah. Je član Slovenskega društva za estetiko.

Jasmina Založnik (*1979, Maribor) je univ. dipl. sociologinja kulture in pedagoginja. Je podiplomska študentka na ZRC SAZU, študira v okviru Interkulturnih študijev Podiplomske šole idej in kultur na Univerzi v Novi Gorici. Zaposlena je v MKC Maribor, kjer kot strokovna sodelavka pripravlja programsko zasnovo in skrbi za organizacijo ter izvedbo kulturnega programa. Sodelovala je na teoretskem taboru Mladi proti spolni diskriminaciji, pri festivalih Mesto žensk in Mladi levi, v različnih revijah in časopisih objavlja teoretske in kritične članke s področja kulture in umetnosti.

Koncept in organizacija simpozija: Marina Gržinić in Irwin
Simpozij so podprli / soorganizirali:
relations, Irwin, Moderna galerija, Ljubljana, ZRC SAZU, Ljubljana, Akademija za likovno umetnost v Ljubljani
Zahvale: Zdenka Badovinac, dr. Stane Bernik, Bojan Gorenc, Katrin Klingan, Tomaž Kučer, dr. Oto Luthar, Sandra Sajovic in Tanja Velagić

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana