Iz hišnega arhiva: prostori Moderne galerije

12.09.2006

Informacijski center Moderne galerije
12.9.2006 - 30.10.2006

Spoštovani!

Od torka, 12. septembra naprej vabimo k ogledu druge razstave dokumentarnega gradiva iz serije Odprti arhivi, ki jo je tokrat pripravil oddelek za dokumentacijo - arhiv Moderne galerije.

S pomočjo dokumentov, časopisnih člankov in fotografij, ki jih hrani "hišni arhiv" Moderne galerije, hemeroteka oziroma fotoarhiv bo na razstavi predstavljena zgodba o nastanku obstoječe stavbe Moderne galerije, načrti za širjenje ter iskanje novih prostorov za njene dejavnosti.

V skoraj šestdesetih letih delovanja na področju vizualne umetnosti v Sloveniji je Moderna galerija glavnino svojih osnovnih dejavnostih vodila in izvajala v prostorih matične hiše, v stavbi na Tomšičevi 14. Trenutno razpolaga s 1996 kvadratnimi metri razstavnih površin in s 607 kvadratnimi metri depojev. Da je ta hiša že dolgo pretesna, nam pripovedujejo številni poizkusi iskanja dodatnih prostorov, dozidav in obnov. Pri tem iskanju je imela Moderna galerija do zdaj srečno roko le z Malo galerijo, majhnim razstaviščem na Slovenski cesti 35, ki je pod njenim okriljem od leta 1959. V ostalih primerih je šlo bodisi za začasno rešitev (Piran in Likovno razstavišče Rihard Jakopič), za odcepitev dela aktivnosti, ki so pred tem potekale znotraj galerije (MGLC), ali za nerealizirane ideje (nadzidava itd.).

O prostorih na Metelkovi 22 potekajo pogovori z Ministrstvom za kulturo RS, obenem so v pripravi idejni načrti za obnovo stavbe na Tomšičevi 14.
Ugodni razplet bi prispeval nekaj dodatnega prostora, postarani lupini Moderne galerije pa nekaj blišča in normalne pogoje za delo.

Razstavo sta pripravili Bojana Rogina in Karla Gačnik Gašparič, avtor serije digitalnih fotografij z Metelkove je Dejan Habicht.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana