Med muzejem moderne in muzejem sodobne umetnosti na začetku 21. stoletja

07.07.2006

Marco de Michelis
Petek, 7. 7. 2006 ob 18.00
Pogovor z Zdenko Badovinac, direktorico Moderne galerije

Moderna galerija, Ljubljana, Informacijski center

Vabimo vas na pogovor med Marcom de Michelisem, strokovnjakom za sodobno arhitekturo, kustosom in dekanom fakultete za vizualno umetnost in oblikovanje na akademiji IUAV v Benetkah ter Zdenko Badovinac, direktorico Moderne galerije, ki bo jutri, v petek, 7. 7. 2006 ob 18.00 v Informacijskem centru. Pogovor se bo navezoval na odnos muzeja moderne in muzeja sodobne umetnosti in bo potekal v okviru cikla predavanj, ki odpirajo javno diskusijo v zvezi z reorganizacijo strokovnega dela Moderne galerije v dve enoti, v muzej moderne ter v muzej sodobne umetnosti, pa tudi zaradi drugačnih predlogov o namembnosti zgradbe na Metelkovi 22.

Moderna galerija v Ljubljani je leta 1994 dobila v uporabo eno od stavb v kompleksu vojašnice bivše Jugoslovanske armade. V še neobnovljenih prostorih je leta 2000 v času Manifeste v Ljubljani prvič javno predstavila svojo mednarodno zbirko Arteast 2000+, ki v veliki meri predstavlja umetnost vzhodne Evrope temelječo na avantgardnih tradicijah. To je bila hkrati tudi napoved novega muzeja sodobne umetnosti, ki naj bi se razvil okrog te zbirke.

Pridobitev nove stavbe je narekovala tudi vsebinsko delitev Moderne galerije, in sicer na Muzej moderne umetnosti, ki bi ostal v obstoječi zgradbi na Tomšičevi 14 in Muzej sodobne umetnosti, ki bi bil v eni od stavb nekdanje vojašnice na Metelkovi 22. Oblikovanje posebnega muzeja za sodobno umetnost je narekovalo tudi dejstvo, da Slovenija preprosto nima nobene večje institucije, ki bi bila primerna sodobnim inovativnim praksam in njihovi tradiciji.
V okviru vsebin, ki jih Moderna galerija načrtuje na Metelkovi, želi poudariti predvsem nove načine prezentacije in interpretacije sodobne umetnosti ter večjo interdisciplinarnost.

Marco de Michelis je dekan fakultete za vizualno umetnost in oblikovanje na akademiji IUAV v Benetkah, bil pa je tudi kustos številnih razstav s področja arhitekture in vizualnih umetnosti - mdr.milanskega trienala v letih 1993 in 1996 in razstave M- Stadt / M-City - European Cityscapes, ki je bila na ogled lani v razstavišču Kunsthaus Graz, v okviru festivala Steierischer Herbst 2005. Izdal je veliko knjig o sodobni arhitekturi, mdr. Walter Gropius, Ludwig Hilbersheimer (?Rassegna?, 1983, 1986), Bauhaus 1919-1933 (Milan/Nazzotta, 1966) in bil urednik revije ?Ottagono? med 1989-1991.

Za zaključek prvega dela te serije vabimo tudi na pogovor med Petrom Pakeschem, direktorjem graškega muzejskega kompleksa Landesmuseum Joanneum in Zdenko Badovinac, ki bo v torek, 11. 7. ob 18.00 v Informacijskem centru Moderne galerije.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana