NATEČAJ ZA 5.TRIENALE SODOBNE SLOVENSKE UMETNOSTI U3 2006

06.01.2006

Moderna galerija razpisuje natečaj za prijavo projektov, s katerimi želijo umetniki sodelovati na 5. trienalu sodobne slovenske umetnosti U3.
Gostujoči kustos je Jurij Krpan, koncept razstave pa letos vključuje tudi rezidenčne programe za umetnike v tujini.

Natečajna prijava mora vsebovati:
- predlog projekta,
- natančen opis projekta,
- okvirni predlog oblike prezentacije,
- finančni razrez stroškov,
- biografske podatke avtorja.

Prispele dokumentacije ne vračamo.

Prijave pošljite na naslov Moderna galerija, Tomšičeva 14, 1000 Ljubljana, s pripisom "Trienale sodobne slovenske umetnosti U3" do 22. februarja 2006.

Predloge bosta pregledala strokovni odbor Moderne galerije in kustos projekta do 22. marca 2006. O izboru vas bomo obvestili po pošti.

Informacije: Tomaž Kučer, Moderna galerija: tomaz.kucer@mg-lj.si
Jurij Krpan, Galerija Kapelica: jurij.krpan@kapelica.org

5. trienale sodobne slovenske umetnosti U3

Natečaj za pridobitev predlogov za razstavo v Moderni galeriji decembra 2006

Uvod:
Pri snovanju zamisli za letošnji trienale sodobne slovenske umetnosti in razmišljanju o vlogi sodobne umetnosti danes smo izhajali iz tega, kar dobimo, če U3 (logotipni sinonim za trienale) beremo "dvojezično": ju-tri. Ju-tri smo vzeli dobesedno in se tako odrekli pregledu umetnostne dejavnosti med leti 2003-2006, tj. salonskemu pregledu "včerajšnje" produkcije. A ker je nemogoče pregledati nekaj, kar se bo šele zgodilo v prihodnosti, razpisujemo natečaj za projekte, ki izhajajo iz simbolnega jutri in katere nameravajo umetniki/umetnice realizirati v naslednjih treh letih.

O vsebinah:
Trienale nima razpisane neke določene teme, zato od umetnikov/umetnic, ki se bodo prijavili na natečaj, pričakujemo, da predložijo osnutek ali načrt projekta/projektov, ki izhaja/jo iz njihovega umetniškega izraza. Kljub temu morajo biti projekti zasnovani tako, da skozi prizmo umetniške izbire predvidevajo jutrišnje pogoje, v katerih in za katere bi želeli ustvarjati. Pri tem nimamo v mislih vaj v futuristični maniri ali utopističnih izletov, temveč čimbolj natančno in senzibilizirano tematiziranje pogojev in okoliščin, ki se v komaj zaznavnih obrisih nakazujejo že danes.

Postopek pred razstavo:
Na podlagi natečajnih predlogov in pogovorov z avtorji bomo izbrali dvanajst do petnajst umetnikov/umetnic, katerim bomo omogočili, da svoje predloge razvijajo na bivanjih v tujini. Lokacije rezidenčnih programov bomo objavili naknadno, nekatere pa bomo poiskali v skladu s predlaganim umetniškim načrtom. Delo na bivanjih v tujini bo umetnikom/umetnicam omogočilo nemoteno in poglobljeno razvijanje projektov, ki bodo decembra predstavljeni na razstavi v Moderni galeriji.

Razstava:
Razstava v Moderni galeriji je razdeljena na štiri module:
- M1: zbirka del, ki so v preteklih letih zaznamovala umetnostni prostor v Sloveniji in tujini s tematiziranjem in problematiziranjem konservativne družbene stvarnosti;
- M2: razstava projektov umetnikov/umetnic, ki so jih razvili na bivanjih v tujini;
- M3: predstavitev modela, ki predlaga izboljšanje pogojev za ustvarjanje v vizualnih umetniških praksah;
- M4: vrsta predstavitev, dialogov in intervjujev, ki bodo potekali med razstavo in bodo soočali pomembne akterje na področju umetnostne produkcije s perečimi problemi vizualnih umetnosti in razmer, v katerih nastajajo.

Namen:
Z U3 2006 nameravamo opozoriti na izjemno neugodne pogoje umetniškega ustvarjanja v vizualnih praksah, ki niso tržno usmerjene. S celotnim ustrojem projekta U3 2006 hočemo vzpostaviti polje razmišljanja o internacionalizaciji umetnostnega delovanja, mreženju (networking), širjenju umetnostnih ciljnih skupin, nesorazmernem dodeljevanju proračunskih sredstev in nenazadnje nemožnosti profesionalizacije, zaradi česar se umetniki posvečajo svojemu umetniškemu delu zgolj v prostem času.

Pričakovanja:
Projekt U3 2006 je institucionaliziran okvir umetnostnega boja za boljše izhodiščne pogoje v ustvarjanju. S tem želimo opozoriti na sodobne izraze v vizualnih umetniških praksah, ki bistveno presegajo tradicionalno razumevanje umetnosti; slednje pričakuje skromne, enostavne, hermetične, dekorativne in razvedrilne proizvode. Poudariti želimo kompleksnost sodobnih raziskovalnih umetniških praks ter njihovo pomembnost in pomenljivost v sodobni družbi.

Okvirni datumi:
Oddaja natečajnih predlogov: 22. februar 2006
Izbor umetnikov: do 22. marca 2006
Rezidenčni programi: marec - november 2006
Razstava: december 2006 - januar 2007

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana