UMETNOST TRIDESETIH LET IZ ZBIRK MODERNE GALERIJE LJUBLJANA

20.12.2005

Drugi del (1935-1937)

20. 12. 2005 - 26. 2. 2006
Moderna galerija, Ljubljana

Kustos razstave: dr. Igor Kranjc
Umetniki: Gojmir Anton Kos, Zoran Mušič, Franjo Stiplovšek, Božidar Jakac, Fran Tratnik, France Pavlovec, Gabrijel Stupica, Miha Maleš, Stane Kregar, Maksim Sedej, France in Tone Kralj, Nikolaj Pirnat, Lojze Dolinar, Peter Loboda, France Gorše in številni drugi.

Kustos dr. Igor Kranjc se v drugem delu od treh avtorskih razstav na temo slovenske umetnosti v obdobju pred drugo svetovno vojno v Moderni galeriji v Ljubljani posveča kritični obravnavi v marsičem prelomnim letom nacionalne likovne tradicije sredine tridesetih let. Ob političnih težnjah po nacionalni, ekonomski in kulturni homogenizaciji, ki je bila odraz vsestranske krize zahodnega sveta, in hkrati ob radikalnih ideoloških delitvah je umetnikom uspelo ustanoviti stanovsko organizacijo. Ta si je zadala dve nalogi: vsakoletno prirejanje preglednih razstav aktualnega ustvarjanja - nekakšen "salon" in izdajanje specializiranega časopisa, kasnejše revije z naslovom Umetnost.
Navidezni umiritvi razmer v umetniških vrstah leta 1935 je z nastopom mladih diplomantov zagrebške in praške akademije na samostojni razstavi leta 1936 sledila uveljavitev programskih nazorov. Te je slikar Zoran Mušič izpovedal v obliki nekakšnega manifesta v programskem govoru ob odpiranju prve razstave Kluba neodvisnih v jeseni leta 1937 v Jakopičevem paviljonu. Mušič je v imenu svoje generacije problematiziral tipologijo uveljavljenih ustvarjalnih pristopov na Slovenskem (folklorizem, impresionizem, ekspresionizem) in se zavzel za ustvarjalna načela, skladna z aktualnimi tendencami sočasne francoske umetnosti, toda brez izrecnega poudarjanja avantgardnih pobud.
Razstava v prostorih Moderne galerije predstavlja približno štirideset del (slike, kipi, grafike, risbe, akvareli) več kot dvajsetih umetnikov, ki so prispevali k prepoznavnosti obravnavanega obdobja.

V spremnem katalogu je večina razstavljenih del reproducirana, zbrana pa tudi vsa dokumentacija obdobja, delo kustosinj Jane Intihar - Ferjan in Bojane Rogina.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana