Teritoriji, identitete, mreže. Slovenska umetnost 1995 - 2005: Okrogla miza

19.10.2005

Sreda, 19. 10. 2005 ob 18.00

Informacijski center Moderne galerije

Kakor je heterogeno polje umetnosti zadnjega desetletja, tako so heterogeni tudi pogledi nanjo. S pogovorom različnih strokovnjakov izpostavljamo to problematiko in poskušamo definirati pomembna vprašanja, ki jih je (ni) odprla pričujoča razstava.

Udeleženci: Zdenka Badovinac, Petja Grafenauer-Krnc, Urška Jurman, Dunja Kukovec, Bojana Kunst, Gregor Podnar, Igor Španjol, Božidar Zrinski Moderator: Bojana Piškur

Vabljeni!

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana