PETER WEIBEL: Odprto delo (1964 ? 1979)

13.05.2005

Maj 2005 Izbor predstavitve konceptualnega umetnika, ki je pri nas bolj poznan kot kustos razvpitega trienala sodobne slovenske umetnosti U3 iz leta 1997. Razstava se osredotoča na petnajst let dela Petra Weibla v zgodnjem obdobju, med letoma 1964 in 1979. Slediti skuša njegovemu umetniškemu razvoju v mednarodno priznanega medijskega in konceptualnega umetnika od začetkov do srednjega obdobja na njegovi poti. Začel je leta 1964 kot avtor vizualne poezije, že kmalu pa je začel prenašati vizualne strukture z lista na ekran. Obenem razumevanje teh del še naprej temelji na jezikovnem modelu v smislu strukturalističnega in poststrukturalističnega načina dela. To vnašanje jezikovnih struktur v vizualna medijska dela mu je omogočilo tudi kritično razmerje do umetnosti, pa tudi do družbe in do samega medija. Ta razvoj od lista papirja preko ekrana do galerijskega prostora ? ki se je ves odvil že v šestdesetih letih 20. stoletja ? je napovedal mnogo tokov, ki so jih pozneje opisovali kot konceptualno umetnost, kontekstualno umetnost, kritiko institucij in intervencije. Leta 1966 je Weibel že upošteval interaktivne prakse in svoja dela oblikoval tako, da je imel gledalec v njih dejavno vlogo. To je pripeljalo do videoinstalacij zaprtega kroga v sedemdesetih letih in do prvih interaktivnih računalniških instalacij v osemdesetih letih. Ti projekti so bolj odločno kot katero koli drugo delo odprli pot performativnemu obratu od zaprtega objekta modernizma k odprtemu polju akcije t.i. "druge moderne" in postmoderne. Njegovega dela ne določa avtobiografski podpis, temveč tematska področja in problemske cone, kot so mehanizmi percepcije in razmišljanja, zasebni svet sveta strojev, kriza reprezentacije, podobe in muzeja, razmerje med umetnostjo, politiko in ekonomijo, pogoji, na katerih temelji sistem, po katerem deluje umetnost. Rezultat je opus, ki s pluralnostjo metod in koherentnostjo tem zelo radikalno oblikuje okvir novega koncept dela in umetnika. Vplival je že na mnogo mladih umetnikov, njegov vpliv pa se bo gotovo nadaljeval tudi v tem stoletju.
Razstavo je pripravila Neue Galerie iz Gradca.
http://www.neuegalerie.at Prva slika: Peter Weibel: Policija laže / Polizei lügt, Dunaj / Wien, 1971
(iz serije "Korrekturen")
Dokumentarna fotografija umetniške akcije Druga slika: Peter Weibel: "Koncert akcija" za Ala Hansena / "Actions Concert" für Al Hansen, Dunaj / Wien, 1966
Dokumentarna fotografija performansa v Galerie nächst St. Stpehan na Dunaju Tretja slika: Peter Weibel: Prostor govorice / Raum der Sprache, Dunaj / Wien, 1973
Dokumentarna fotografija umetniške akcije Četrta slika: Peter Weibel: Socialna matrica / Sozialmatrix, Hanau, Nemčija / Deutschland, Maj 1971
Dokumentarna fotografija umetniške akcije

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana