Veno Pilon: "S povratniki"

04.11.2004

Moderna galerija, spodnji prostori Na razstavi Veno Pilon: "S povratniki" predstavljamo del fotografskega gradiva, ki ga je umetnikov sin, gospod Dominique Pilon še hranil kot del očetove zapuščine in ga v času priprav retrospektivne razstave svojega očeta leta 2001 podaril Moderni galeriji. Gre za celoto enainštiridesetih, stroki dotlej nepoznanih posnetkov. Ohranili so se predvsem v obliki negativov, saj jih ima samo trinajst tudi izvirne kontaktne kopije. Na razstavi so tako poleg izvirnih fotografij predstavljene tudi sedaj narejene povečave. Fotografije so izrazito dokumentarnega značaja: odslikujejo potnike različnih generacij med nekim daljšim potovanjem z vlakom, za katerega se je izkazalo, da je bilo zgodovinsko: šlo je za transport jugoslovanskih izseljencev iz Francije v domovino leta 1947, s katerim so se v domovino vračali še zadnji jugoslovanski izseljenci. Pilon, ki mu v povojnih kaotičnih razmerah ni uspelo pravočasno dobiti vseh potrebnih tranzitnih viz, se je namreč pridružil povratnikom, z njimi tako rekoč ilegalno pripotoval v domovino, med samim potovanjem pa fotografsko zapisoval spontane situacije življenja na vlaku, sredi katerega se je po spletu okoliščin znašel.
Kot pronicljiv opazovalec življenja in ljudi je s svojim izjemnim občutkom za sočloveka, sposobnostjo predvidevanja in veščostjo izbire trenutka fotografiral potnike v različnih fazah potovanja: čakajoče na postajah ob kupih prtljage, med nalaganjem kovčkov v vagone, med pregledovanjem dokumentov in med samo vožnjo, ko jih je zabeležil v situacijah, prežetih s posebno domačnostjo. Čeprav so posnetki stvarni in pričevalni, je bilo zgodbo, ki jo ta neverbalna sporočila nakazujejo, mogoče razumeti v vsej njeni večplastnosti šele s pomočjo umetnikove avtobiografske pripovedi Na robu, kjer je v samostojnem poglavju ?S povratniki? oživil spomin na svoje prvo vračanje v domovino po koncu vojne. Bilo je leta 1947, ko je potoval z enim od konvojem, s katerim so se iz Francije in rudarskih mest Beneluxa v domovino vračali še zadnji jugoslovanski povratniki. Poleg umetnikovih spominov so bili za racionalnejše razumevanje fotografij pomembni tudi arhivski dokumenti o tem zgodovinskem dogodku ? seznam potnikov, ki so 21. novembra leta 1947 prispeli v bazo za repatriacijo izseljencev v Kamniku. Dokumente o tem nevsakdanjem potovanju, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije, smo razgrnili v vitrini, saj tako na svoj način izpričujejo prav tisto potovanje, katerega prizore gledamo na razstavljenih fotografijah. Razstavo je pripravila kustosinja Moderne galerije, mag. Lara Štrumej, obenem tudi avtorica spremne razprave v katalogu razstave. Katalog smo pripravili v sodelovanju s Pilonovo galerijo, ki je tudi njegov izdajatelj, in kamor bo razstava v decembru tudi prenešena.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana