TOWARDS ZERO GRAVITY

18.05.2004

Drugi projekt, Towards Zero Gravity, je virtualna predstavitev del slovenske moderne in sodobne likovne umetnosti na spletu, ki jo je omogočilo vabilo k partnerstvu v projektu Gravity ? Art, Religion, Science, financiranemu s pomočjo evropskega programa 'Kultura 2000' v obodbju 2003-2005 (www.gravitation.at). Temelji na obstoječih bazah podatkov, ki jih zbirata in nadgrajujeta fotoarhiv in oddelek za dokumentacijo ? arhiv Moderne galerije (historiat oddelkov in del podatkov ter slikovnega gradiva so sicer dosegljivi preko spletne strani Moderne galerije od leta 2001/02 ? www.mg-lj.si ).
V okviru projekta bo omogočena združitev slikovnega in podatkovnega gradiva, ki ga računalniško obdelujemo že od začetka 90-tih let prejšnjega stoletja, in bo tudi kasneje lahko služila kot osnova za širše tematske preglede slovenske moderne in sodobne umetnosti.
Razstava o težnosti v sodobni slovenski umetnosti ? izbrali smo 157 del 55 umetnikov - se bo sprva pojavila na spletu (on-line), arhivirali jo bomo na CD-rom, prihodnje leto pa bomo izdali katalog virtualne predstavitve, ki bo vključeval tudi referenčne tekste znanih piscev in teoretikov. Strokovni svetovalec pri izbiri umetnikov in koncipiranju razstave je Igor Zabel, virtualno razstavo pa oblikuje umetnik Sašo Vrabič.
Povezava na strani projekta Towards Zero Gravity.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana