Mednarodna konferenca

02.04.2004

Konferenca Public vs. Private: Cultural Policies and the Art Market in Central and South-Eastern Europe (Javno proti Zasebno. Kulturnopolitične strategije in umetnostni trg v Srednji in Jugovzhodni Evropi)je del serije konferenc in simpozijev, ki se bodo v okviru evropskega mrežnega projekta republicart letos odvijali na Dunaju, v Linzu, Ljubljani, Londonu, L?gu in Rigi. Posvečena je kulturno-političnim vidikom krovnega projekta republicart in se v tem dopolnjuje z dunajsko konferenco Public Art Policies (Umetnostne politike v javnem prostoru). Prav tako konferenca poteka v kontekstu serije dogodkov "V mestih Balkana", ki jo organizira Kunsthalle Fridericianum, Kassel kot drugi del enoletnega projekta Balkanska trilogija. Moderna galerija v Ljubljani je ko-organizator konference. Namen konference je prevprašati delovanje umetniških institucij in njihovih specifičnih podpornih struktur. Osredotoča se na tamponsko funkcijo institucij na področju umetnosti v kontekstu razgradnje države blaginje in skrčenih javnih sredstev za umetnost z zornega kota dveh regij, v katerih se zaradi različnih geopolitičnih in kulturno-zgodovinskih kontekstov vprašanje o odnosu med zasebno in javno podporo sodobni umetnosti kaže na poseben način. V času, v katerem sta zasebna in javna podpora umetnosti čedalje bolj prepleteni in v katerem se vpeljujejo strategije kot so npr. "zasebna javna partnerstva" ("private public partnership"), bo konferenca poskušala poglobiti razmišljanje o razlikah med mehanizmi, funkcijami in učinki zasebne in javne podpore in tudi o njuni medsebojni konkurenci in izključevanju. Koncept konference je pripravil Gregor Podnar v sodelovanju z Natašo Petrešin. Moderatorji: Steve Green (British Council, Ljubljana), Bernard Micaud (Institut Fran's Charles Nodier, Ljubljana), Nataša Petrešin (svobodni kustos, Ljubljana), Gregor Podnar (Galerija Gregor Podnar, Kranj/ Ljubljana), and Eva Maria Stadler (Grazer Kunstverein). Ob konferenci bo izšla tudi publikacija Public vs. Private, ki jo bo uredila Nataša Petrešin v sodelovanju z Gregorjem Podnarjem. Informacije o konferenci najdete tudi na spletnih straneh www.galerija.skuc-drustvo.si/ in www.republicart.net. Konferenco so omogočili: Kultura 2000, Kulturstiftung des Bundes, European Cultural Foundation, Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana/Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost. Vsa predavanja bodo potekala v angleškem jeziku. Urnik predavanj in okroglih miz: 2. april 16.00 Uvodne besede

* Marius Babias, Berlin

The New War Economy and the Politics of Representation in the Balkans

* Robert Pfaller, Dunaj

Engage the Enemy More Closely! The Destruction of Public Space in a Culture of Intimacy 3. april Javno vs. Zasebno ? Na sončni strani Alp 10.00 - 11.45 Institucije za sodobno umetnost in njihovi partnerji moderatorka: Eva Maria Stadler, Grazer Kunstverein, Graz

* Zdenka Badovinac, direktorica, Moderna galerija Ljubljana
* Angelika Nollert, projekni vodja oddelka za visualne umetnosti, Siemens Arts Program, M?
* Andreas Schnitzler, sponsoring, Kunsthaus am Landesmuseum Joanneum, Graz
* Franci Zavrl, direktor, agencija Pristop, Ljubljana

12.00 - 13.45 Urbani razvoj in koncepti mest za sodobno umetnost moderator: Bernard Micaud, Institut Fran's Charles Nodier, Ljubljana

* Goran Sergej Pristaš, geldališče Bad Company, Zagreb
* Blaž Peršin, načelnik oodelka za kulturo in znanstveno dejavnost mesta Ljubljana
* Riccardo Caldura, Urbanlab, Marghera /Benetke

13.35 - 14.30 Diskusija 16.30 - 18.15 Vloga medregionalnega umetnostnega trga moderator: Gregor Podnar, Galerija Gregor Podnar, Kranj/Ljubljana

* Miran Mohar, artist, Ljubljana
* Sonia Rosso, Galleria Sonia Rosso, Pordenone / Turin
* Janos Szoboszlai, director, acb Contemporary Art Gallery, Budimpešta

18.15 - 19.00 Diskusija 4. april Javno vs. Zasebno ? V mestih Balkana 10.00 - 11.45 Nacionalni kulturni programi, procesi deregulacije državnih ekonomij in pričakovanja glede razširitve Evropske unije moderator: Steve Green, director, British Council, Ljubljana

* Vesna Čopič, vodja sektorja za kulturno politiko in sistem, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
* Dobrila Denegri, kustosinja, MACRO - Muzej za sodobno umetnost, Rim
* Tomi Medak, filozof, Zagreb
* Attila Tordai-S., urednik IDEA arts + society magazine, kustos, Cluj-Napoca

12.15 - 14.00 Vloga zasebnih iniciativ in umetnostni trg z vidika Jugovzhodne Evrope Moderatorica: Nataša Petrešin, svobodna kustosinja, Ljubljana

* Els Hanappe, direktor, Els Hanappe Underground, Atene
* Erzen Shkololli, EXIT, Contemporary Art Institute, Peja
* Nebojša Vilić, director, NGO '359? - Network for Local and Subaltern

Hermeneutics', Skopje

* Erden Kosova, svobodni kritik in kustos, Istanbul

14.15 - 15.00 Diskusija

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana