FORM - SPECIFIC

31.05.2003

Yuri Avvakumov, Angela Bulloch, Daniel Buren, EXAT 51 (Bernardo Bernardi, Zdravko Bregovac, Vlado Kristl, Ivan Picelj, Zvonimir Radić, Božidar Rašica, M. Richter, A. Srnec, Vladimir Zarahović), Liam Gillick, Edward Krasinski, Luisa Lambri, Marko Lulić, Mathieu Mercier, Sarah Morris, Olaf Nicolai, H?o Oiticica, Marko Peljhan, Tadej Pogačar & the P.A.R.A.S.I.T.E. Museum of Contemporary Art, Marjetica Potrč, Florian Pumh? Tobias Rehberger, Apolonija Šušteršič, Jacques Tati/presented by Fiona Meadows and Lisa De Visscher, Anton Vidokle, Dušan Vukotić
Kustos razstave: Zdenka Badovinac Osrednje vprašanje, ki se ga želi lotiti ta razstava je vprašanje forme. Če se je modernistična umetnost ukvarjala z dekonstrukcijo formalnih vprašanj umetniškega objekta izolirano od njegovega širšega konteksta, se zdi, da je danes bistveno ravno vprašanje, kako forma komunicira znotraj širšega socialnega, političnega in kulturnega konteksta. V tem primeru gre torej za dekonstrukcijo njene ideologije, njene (ne)uporabnosti in komunikacijske moči.
Razstava Form - Specific ima namen sintetizirati izkušnje visokega modernizma, ki je stremel k čistim avtonomnim formam ter postkonceptualne umetnosti in njene zavezanosti konkretnim izkušnjam časa in prostora. V času, ko se zavedamo, kako hitro je možno homogenizirati svet in ko je že čutiti strah pred izginevanjem specifičnih razlik njegovih različnih prostorov, se moramo naučiti prepoznati formo kot orodje in orožje komunikacije. Bolj kot so grafični znaki, oblike in barve kanonizirani, bolj so podvrženi širšemu družbenemu dogovoru in pomembnejše so relacije moči, ki jih lahko odčitavamo iz razširjenosti in načina uporabe teh oblik. Ne glede na to, koliko se zdi, da je neka forma univerzalna, pa moramo danes vsaj v zvezi z njeno rabo, percepcijo ali interpretacijo govoriti hkrati o njenih specifikah. To dejstvo želi razstava Form-Specific predstaviti na primeru nekaterih historičnih del in to tako iz zahodnega sveta kot tudi iz različnih perifernih kontekstov. Vendar pa je tudi ta pogled nazaj storjen iz današnje pozicije razmišljanja o formi in njeni zavezanosti času in prostoru. Ne glede na to, da naša razstava ne želi razmišljati o formi kot o nečem abstraktnem in atvonomnemu, pa bo verjetno v veliki meri ponovila vizualno izkušnjo modernistične oz. minimalitične umetnosti. Vendar pa današnja dela, ki včasih spominjajo na minimalistična dela, očiščena partikularnih misli in osebnih čustev, govorijo bolj kot o tem kar vidimo, o tem, česar ne vidimo. Današnja dela z na videz čistimi formami ne govorijo o univerzalnih zakonitostih, ampak se prej nanašajo na nekakšne snažne laboratorije, kjer znanost iz piedestala čistih misli stopa v proizvodnjo substance, tako za napredek kot za destrukcijo sveta. Medtem ko je modernistično delo stremelo k čimbolj čistim, avtonomnim formam, pa form specific dela opozarjajo, da lahko na različne forme gledamo tudi z vidika njihove uporabnosti, njihovega socialnega življenja, kar je seveda pomembno v vse bolj kodificiranem svetu globalnih komunikacij. Če so se site specific dela zgodila skozi interaktivnost z gledalcem in prostorom, pa so form specific dela namenjena relativno svobodni uporabi obstoječih form v smislu njihove repeticije znotraj druge prostorske in časovne posebnosti. Ne glede na to, da določeno formo ponavljamo zaradi neke specifike, pa je njeno univerzalno razumevanje vsakič znova ogroženo. Vsaka raba določene forme potencialno ogrozi sistem znotraj katerega nastaja, saj ni rečeno, da bo povsod razumljena v smislu kot ga predvideva. Njena ponovitev znotraj umetniškega dela je tako lahko celo artikulacja novih prostorov svobode, svobodnega manipuliranja z obstoječimi znaki vse bolj formaliziranega sveta. Zdenka Badovinac Razstava bo na ogled na Metelkovi, v stavbi št. 22, ki jo je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije dodelilo Moderni galeriji in kjer je bila leta 2000 tudi prvič predstavljena mednarodna zbirka MG Arteast 2000+. Prva postavitev mednarodne zbirke Arteast 2000+ je temeljilla na dialogu med deli Vzhodne in Zahodne Evrope in je nudila do sedaj najobsežnejši pregled umetnosti Vzhodne Evrope od 1960 do danes, ki temelji na izkušnji konceptualizma.
Razstava Form - Specific bo med drugim nudila tudi možnost razmisleka o nadaljnjih možnostih bodočega razvoja zbirke Arteast 2000+. Razstavo so podprli:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
British Council
Institut Frans Charles Nodier

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana