Nova pridobitev: Po razstavi Tank

25.11.2002

Moderna galerija je po razstavi Tank - Slovenska zgodovinska avantgarda (1999) dopolnila svojo nacionalno zbirko z rekonstrukcijami objekta, skulpture in reliefa Avgusta Černigoja, scenskim osnutkom Giorgia Carmelicha in kolažem Edvarda Stepančiča. Drzne arhitekturne, konstruktivistične makete iz leta 1924, Avgusta Černigoja, vsebujejo nekatere fantazijske elemente, zato so bile v tistem času takorekoč neuresničljive. V tem pogledu še posebej izstopa maketa z napisom "Wien KOLIN".
Černigojeve skulpture iz tega obdobja so bile sinteza arhitekturnih detajlov. Vsebovale so tudi številne predmete, ki jih je Černigoj našel med odpadlim gradivom (razne pokrovčke, krožnike ohišja budilk itd.).
Skulptura, označena z "EL" je domnevno posvečena ruskemu konstruktivistu Elu Lissitskemu, ki je s svojimi deli, ki mejijo med umetnostjo in arhitekturo, vzpostavil sintezo med konstruktivizmom in avantgardistično varianto kubizma ? suprematizmom. Pri reliefih, označenih z narobe postavljeno črko "g" je Černigoju šlo za ritmično razgibavanje ploskve z abstraktnimi liki - ploskimi pravokotniki, nagubanimi površinami, kvadri, krožnimi in stožčastimi izseki ter tipografijo. Giorgio Carmelich in Edvard Stepančič sta bila Černigojeva somišljenika in pripadnika njegove leta 1926 ustanovljene tržaške konstruktivistične skupine . Tudi onadva sta sledila skupnemu sloganu: umetnost + predmet = funkcija. Delo skupine se je osredotočalo na maksimo, ki jo je definiral njen vodja, A. Černigoj, "da spravimo predmet v gibanje z barvo, snovjo in obliko, zato so naši elementi čisti = abstraktni. Avgust Černigoj
Objekt "Wien KOLIN", (1924)
rekonstrukcija Avgust Černigoj
Skulptura "EL", (1924)
rekonstrukcija Avgust Černigoj
Relief "g", (1924)
rekonstrukcija Edvard Stepančič
Kompozicija, 1927
kolaž in akvarel na papirju Giorgio Carmelich
Scenski osnutek, ok. 1925
kolaž na papirju

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana