MIHA ŠTRUKELJ

24.01.2002

O UMETNIKU: Miha Štrukelj (1973) je predstavnik najmlajše generacije slovenskih umetnikov - slikarjev. Leta 1999 je diplomiral iz slikarstva na ALU v Ljubljani pri profesorju Andreju Jemcu, nato pa je nadaljeval podiplomski študij na isti akademiji in na Indiana University of PA v ZDA. Prvo samostojno razstavo je imel leta 1998 v Galeriji P74. Sodeloval je na mnogih skupinskih razstavah, tako na primer na razstavi Mamljivo (MGLC, 2001), Diskontinuitete v času - 1.del: Terorizem (Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, 2001), Slovene Way (Bologna, 2001). O UMETNIKOVEM DELU:
Miha Štrukelj slika svet, kjer je postala razlika med stvarjo in podobo ali med realnostjo in simulacijo irelevantna. Svet, ki ga ustvarjajo virtualne tehnologije, telematika, mediji in tehnologije mnoľične in spektakularne produkcije podob, ne obstaja kot nekakšen paralelni svet, ločen od dejanskosti, marveč je to dejanskost docela prepojil in spremenil. Tako se je povsem spremenil tudi poloľaj slikarja v njegovem odnosu do sveta. Cela generacija mladih umetnikov se danes na videz obrača k tradicionalnim slikarskim tehnologijam, toda njihov pristop izhaja iz sveta, ki je prepreden z novimi tehnologijami in kjer so predstave o človeku in samem svetu bistveno spremenjene. Štrukelj kot predloge za svoje slike uporablja podobe iz medijev (svetovni splet, računalniške igrice). Te predloge so simulacija stvarnosti ali pa tudi realni posnetki (npr. Zalivske vojne, kjer je šlo prvič za spopad, ki se je odvijal obenem kot realnost in kot medijska prezentacija, ki je bila v realnem času dostopna svetovnemu občinstvu, obenem pa je prikrila realnost dejanskega rušenja in smrti). Umetnik prenaša te podobe na slike s tradicionalno tehniko oljnega slikarstva, pri čemer izrablja značilnosti računalniško generirane slike in ekrana. Slike imajo tako dvojni pomen; so obenem simulacija sveta, ki je sam ves preľet s simulacijo (takšna simulacija pa je mogoča le z rabo tradicionalne tehnike) in samostojne, čisto likovne izjave. O RAZSTAVI:
V Mali galeriji bo na ogled izbor del, ki jih je Miha Štrukelj naslikal v zadnjih letih. Slike imajo praviloma za predlogo druge podobe, ki vse pripadajo svetu, v katerem so digitalne in virtualne tehnologije in novi mediji globoko preobrazili vizualnost, najsi gre za skene človeške notranjosti, za fotografije, za podobe iz medijev ali za virtualna bojišča iz računalniških iger (ki jih ne moremo ločiti od podob realnih bojišč).

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana