SREČO DRAGAN.ČAS, VRŽEN IZ TIRA/TIME IS OUT OF JOINT

14.12.2000

Izhodišče za razstavo Sreča Dragana z naslovom Čas, vržen iz tira / Time is out of joint je bila zamisel, da bi pregledno predstavili njegovo delo, še zlasti pa dela iz 60-ih in 70-ih let, ko je umetnik bodisi sam bodisi v sodelovanju z Nušo Dragan ustvarjal dela, ki so pomenila pomemben prispevek takratni neoavantgardni umetnosti in pozneje tako imenovani ?novi umetniški praksi?. Še zlasti so tu pomembna pionirska dela na področju interaktivne in medijske umetnosti; med drugim sta Nuša in Srečo Dragan ustvarila prvo video delo v takratni Jugoslaviji. Srečo Dragan je nato v 80-ih in 90-ih letih nadaljeval z raziskovanjem možnosti, ki jih ponujajo novi mediji, zlasti video ter mrežna in kibernetična tehnologija. Prostorsko-časovni koncepti, ki jih vpeljuje nova tehnologija, pa tudi tradicija neoavantgardne umetnosti, ki se upira historizaciji in poudarja predvsem neposredno navzočnost oziroma konkretno situacijo, ki jo vzpostavi delo, so umetnika pripeljali do tega, da je zamisel klasične pregledne razstave spremenil v ?kot-da razstavo?, kot ji pravi sam. S pomočjo tehnologije bo ustvaril okolje, v katerm bo pokazal koncept odnosa do zgodovine in tradicije, tako lastne kot zgodovine tehnoumetnosti na sploh. Obenem bo to okolje s svojo interaktivno naravo omogočalo obiskovalcu/udeležencu dostop do prejšnjih del in dokumentov. (Dela, ki so nastala med letoma 1968 in 1987, so skupno delo Nuše in Sreča Dragan, od leta 1987 do 2000 pa Sreča Dragana.) Razstava bo zasnovana v treh delih ali teritorijih, kot jih označuje umetnik; te teritorije bodo zasedale nematerialne strukture ?kot-da? umetniških del. Prvi in drugi teritorij bosta postavljena v razstavnih prostorih Moderne galerije, tretji del pa na mrežni straneh.
Prvi prostor bo časovni tunel; table na stenah (metatekstualni zapisi, citati struktur, dokumenti, fotografije) bodo predstavile koncept odnosov do zgodovine. Čeprav ne bodo v elektronski obliki, bodo delovale kot hipertekstualnost. Gledalec bo lahko sledil metagovorici robota, ki ga bo vodil po točkah ? lokacijah, ali pa bo sestavil svoj koncept branja the dokumentov.
Drugi prostor je virtualna votlina (novodobna Platonova votlina ? gledališče za virtualno resničnost), ki bo omogočala celostno potopitev v virtualno resničnost. Udeleženec bo v interaktivnem trirazsežnem okolju sobe iz Kubrickovega filma Odiseja v vesolju 2001 na aktivnih oknih lahko izbiral avtorska dela ? filme, fotografije, video dela in mrežne projekte.
Tretji prostor dogajanja bo razvit na mrežnih straneh kot informacijska in organizacijska struktura. Udeleženec ? mrežni deskar bo lahko prek protokola VRML vodil robota od točke do točke po razstavnem prostoru. Gledalec si prek koncepta hiperteksta zgradi lastni vstop v hiperrealnost. Projekt Čas, vržen iz tira, tako raziskuje prehajanje iz realnega prostora in videza prek razširjene realnosti do virtualne resničnosti izginjanja. Obenem se muzej vzpostavlja kot metafora za organizacijo vednosti o sodobni umetnosti ali kot teritorij za gledalca, brskalnik, ki ustvarja lastni mentalni arhiv. Pri realizaciji projekta so sodelovale naslednje institucije in podjetja:
- Fakulteta za računalništvo in informatiko,
- Inštitut Jožef Štefan,
- Akademija za likovno umetnost,
- Arxel-Tribe,
- Studio Alias,
- VPK Kregar,
- TV Slovenija,
- Unitron Ljubljana,
- Hermes Plus,
- Špica International

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana