MARKO PELJHAN . SISTEM - 7

11.06.1998

Gostujoči kustos razstave:
Hans Ulrich Obrist

Marko Peljhan je eden najprodornejših sodobnih umetnikov pri nas. Rojen je leta 1969 v Novi Gorici in po izobrazbi gledališki režiser (od 1988 do 1992 je študiral gledališko in radijsko režijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo). Leta 1992 je ustanovil Projekt Atol, v okviru katerega se ukvarja s projekti, predavanji, dogodki in situacijami. V zadnjih letih se je udeležil mnogih najpomembnejših predstavitev sodobne svetovne umetnosti, kot je bila med drugim documenta X v Kasslu, bienale v Johannesburgu, je letošnja manifesta II v Luxembourgu in še mnogo drugih pomembnih projektov in performansov v Avstraliji, Tasmaniji. V ljubljanski Moderni galeriji je med drugim sodeloval na skupinskih razstavah Občutek za red (1996) in U3 (1997). Dejavnost Marka Peljhana, ki jo sam imenuje "progresivna aktivnost v času" in je kombinacija znanstvenih in tehnoloških logističnih sistemov, sredstev in znanj, se osredotoča na probleme globalne komunikacije ter interakcijo prostora in časa. Pri tem ustvarja konstrukcije za situacije, za katere se zdi, da so primarno vezane na prostor in čas. Projekte izvaja v ciklusih, od katerih naj izpostavimo Makrolab, ki je nastal za lansko documento v Kasslu. Konstrukcija Makrolab (zastavljen kot bivalno - delovna postaja), je bil vmeščen na hrib Lutterberg blizu Kassla in je imel raziskovalno - izkustveni pomen. Po eni strani je abstraktno in neotipljivo, ki se pojavljata v svetu (med drugim radijski valovi) prevajal v tradicionalne, tridimenzionalne ustroje - zapise, po drugi strani pa je, kljub hoteni izolaciji, posegal v konkretno okolje. S pomočjo konzole, nameščene na razstavi je komuniciral z obiskovalci documente. Visoka tehnologija je v tem primeru služila umetnosti, ki jo Peljhan pojmuje kot "polje, kjer se kot odvodi razvijajo tudi socialni programi in ekologija". Časovna in prostorska komponenta, ki tvorita "zaključeno površino brez mej" pa nudita alternativo evklidskem prostoru, v katerem živimo. Postavitev v Mali galeriji, SISTEM - 7, je prvo delo iz novega ciklusa z naslovom "Resolucije", ki ima za osnovni motiv problematiziranje strateških ter taktičnih odnosov v družbi, sistemov družbene menjave in kodov komunikacije. Kakor že naslov pove, je postavitev zastavljena kot celostna "situacija", v kateri se gledalec znajde pred alegorično postavitvijo (umetnika in njegovih sodelavcev s Projekta Atol v "teroristični" opravi)), ki seveda na videz ne vsebuje odgovorov in rešitev na zastavljena vprašanja. Gledalčevemu pogledu in sluhu sta ponujena podoba nekega časa, ki je in še bo, ter zvok časa, ki ga ni več. Del postavitve je tudi strateška vojaška igra na levi strani (razsvetljena skrinjica), katere navodila bodo gledalci lahko prebrali v katalogu, ki bo izšel kasneje. Drugo delo iz tega cikla je projekt SUNDOWN, ki se ravnokar predstavlja na manifesti II v Luxembourgu (do 11.10.1998).

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana