Ali se med seboj poznamo?

Raziskava kulturne različnosti med osnovnošolci v Sloveniji 2006-2008

Raziskava, ki jo je začela ljubljanska Moderna galerija ob lanskem mednarodnem dnevu muzejev, se delno nanaša tudi na Leto kulture v šolskem letu 2006/2007, skupni projekt Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije, katerega namen je omogočiti večjo dostopnost kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost na vseh področjih umetnosti in v okviru formalnega izobraževanja dodatno vzpodbuditi otroke, učence in dijake, da spoznajo različna področja kulture.

Kulturna vzgoja s pomočjo umetnosti je tudi ena glavnih nalog muzejskih umetnostnih institucij, saj je ravno kreativno mišljenje tisto, ki lahko podira ograje predsodkov in odpira nova znanja. Naloga muzeja sodobne umetnosti pa ni samo posredovanje svojih vsebin obiskovalcem, temveč tudi aktivno poseganje v prostor in kritično opozarjanje na družbeno problematična vprašanja. Moderna galerija je k temu hotela dodati še posebej aktualno tematiko "kulturne različnosti". Kajti ne glede na to, da je Slovenija rasno in versko relativno homogena dežela, so vedno pogostejši pojavi kulturne nestrpnosti (fenomen "čefurjev", aktualno romsko vprašanje) pokazali, da nas globalna etnična vprašanja vendarle niso obšla. Muzeji se morajo ukvarjati z dostopnostjo svojih vsebin obiskovalcem, ne glede na njihovo starost, spol ali versko izpoved, zato morajo svoje obiskovalce dobro poznati. Spoznati svojo osnovnošolske publike s stališča njihove kulturne pripadnosti pa je glavni namen tega obsežnega projekta.
Projekt poteka od začetka letošnjega šolskega leta na približno tridesetih slovenskih osnovnih šolah, predstavljen je bil tudi na letnem srečanju osnovnošolskih ravnateljev in ravnateljic. Moderni galeriji sta se kot partnerici pri akciji pridružili še dve sorodni umetnostni instituciji Umetnostna galerija Maribor in Galerija Božidarja Jakca iz Kostanjevice na Krki. Na pobudo kustosinj Adele Železnik , Brigite Strnad oz. Zdenke Brglez in Helene Rožman, s pomočjo zainteresiranih (likovnih) pedagogov na osnovnih šolah v letošnjem letu potekajo (samo) raziskave. Učenci, ki so v Slovenijo prišli od drugod, njihovi najbližji sorodniki pa ne živijo v okviru meja Slovenije, so svojim sošolcem dali naslove svojih sorodnikov, ti pa so jim pisali in prosili za razglednico njihovega kraja. Ko so razglednice prejeli, so jih najprej zbirali (oz. jih še zbirajo) na šolah, nekateri pa so jih že predali galeriji, s katero sodelujejo. Prva galerijska predstavitev manjšega arhiva je bila letos aprila v Umetnostni galeriji Maribor v okviru razstave galerijskih pedagoških dejavnosti Miprijagalerija.
S prenovo spletnih strani Moderne galerije bomo vzpostavili tudi spletne strani projekta, s katerimi bo omogočena tudi lažja komunikacija med sodelujočimi.

Celoten arhiv bo predstavljen na razstavi v prenovljeni Moderni galeriji leta 2008, ki ga je Evropska skupnost proglasila za leto medkulturnega dialoga. Gradivo in spremljajočo publikacijo, ki bo muzejem in galerijam, pa tudi šolam samim z zbranim materialom lahko nudila realno osnovo za koncipiranje njihovih programov bo oblikovala Alenka Pirman.

Partnerji projekta:
Mag. Adela Železnik, Moderna galerija, Ljubljana
Brigita Strnad, Zdenka Brglez, Umetnostna galerija, Maribor
Helena Rožman, Galerija Božidarja Jakca iz Kostanjevice na Krki

V okviru ICOM Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom RS za šolstvo in šport ter Ministrstvom RS za kulturo.

Kontakt:
Adela Železnik, Moderna galerija, Ljubljana (trenutno zaradi prenove zaprta)
Tel: 01/2416808

adela.zeleznik@mg-lj.si

MIPRIJAGALERIJA
Razstava del mladih obiskovalcev UGM
19. 4. - 10. 5. 2007
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6

Foto: Damjan Švarc

Nekaj pogledov na razstavni kotiček, ki je bil namenjen predstavitvi rezultatov dejavnosti v okviru skupnega projekta Moderne galerije, Galerije Božidarja Jakca iz Kostanjevice na Krki in Umetnostne galerije Maribor, ALI SE MED SEBOJ POZNAMO?, raziskave kulturne različnosti med osnovnošolci v Sloveniji, ob letu kulture v šolskem letu 2006/07.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana