RADIKALNO IZOBRAŽEVANJE: KONFERENCA28. - 29. november 2009
Moderna galerija


Moderna galerija, Ljubljana
Koncept: REC
http://radical.temp.si

Domišljija ni zgolj skupek misli in predstav, ampak je neupodobljiva. Meja ni rob, je horizont onkraj nje. Politika je tam, kjer poteka nenehna dekonstrukcija nepravičnosti in neenakosti v družbi. Mikropolitika ni druga plat kapitalizma, je nenehno postajanje revolucionarnosti. Institucije niso ustanove in ne le tehnologije urejanja misli, teles, spominov, diskurzov. So tudi manifestacije proti-oblasti in načini samo-organiziranja. Univerza ni inkubator konkurenčnosti in produktivnosti. Je kraj, kjer se rojeva kritična misel. Novi javni prostori niso rezervati alternativnih ali interesnih skupin. So kraji-onkraj kapitalistične urbanizacije.

Konferenca se v času krize osredotoča na pomen radikalnosti. O radikalnosti premišljuje v pojmih mikropolitičnosti in transverzalnosti. Zastavlja si vprašanja: kakšno je razmerje med družbenimi gibanji, institucijami in alternativnimi praksami institucionalnosti; zakaj nova političnost lahko nastaja le onkraj države, strank, sindikatov; kako se kriza univerze manifestira v družbi; kako novi javni prostori in njihovi akterji spodkopavajo prerogative kapitalistične urbanizacije; kako se umetnost in umetniške prakse izmikajo pastem reprezentacije; kako danes misliti prelome in utopije: kako »hoteti zdaj« in na kaj opreti življenje onkraj kapitalizma?


PROGRAM

Sobota, 28. november

10:00 - 10:30 Pozdravni govori: Stojan Pelko, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije; Zdenka Badovinac, Moderna galerija; Gašper Kralj in Bojana Piškur, REC

10:30 - 12:30
PRELOMI
»Samonikle revolucije«

Graciela Carnevale: Radikalno: »Povezano s koreninami, usmerjeno h koreninam.«
Biljana Kašić: Ali je kritični aktivizem pomemben? Koncept obzorja in radikalna želja po transverzalnosti
Gašper Kralj: Od Sto let samote k družbenim gibanjem
Darij Zadnikar: Razdiranje forme

Moderator: Francesco Salvini

12:30 - 13:30 Odmor

13:30 - 15:30
DOMIŠLJIJA
»Upirajoče se nezavedno«

Jože Barši: Radikalno - nekaj misli
Elizabeth Lima: Prečkanje meja in naseljevanje robov: estetski poizkus in politično udejstvovanje v okviru delovne terapije v Braziliji
Micropolitics: Mikropolitika dela in želje danes
Bojana Piškur: Domišljija onstran upodobitve

Moderator: Rodrigo Nunes

15:30 - 16:00 Odmor

16:00 - 18:00
UMETNOSTNE INSTITUCIJE
»Izrazi avtentičnih interesov«

Zdenka Badovinac: Muzej kot pogajalec med različnimi lokalnimi znanji
Marjetica Potrč: Izobraževanje kot katalizator sprememb
Khalil Rabah: Neka geografija: 50 vasi, Bienale Riwaq
Jorge Ribalta: Eksperimenti in nova institucionalnost

Moderator: Igor Španjol


Nedelja, 29. november

10:00 - 12:00
KRIZA
»Disonanca«

Agon Hamza: K politiki zunaj države
Universidad Nomada: Prakse institucionalnosti v času krize
Rodrigo Nunes: K politični ekonomiji proti-zvodništva
Gerald Raunig: V modulacijskem načinu - tovarne znanja

Moderatorka: Tjaša Pureber

12:00 - 13:00 Odmor

13:00 - 15:00
PROSTORI SKUPNEGA
»Konflikti in sobivanje«

Barbara Beznec in Andrej Kurnik: Novi javni prostori v krizi
Jasna Koteska: Prostori brez časa (Od komunističnih spomenikov do nakupovalnih središč)
Miguel Robles-Durán: Presežek in središčnost ? sodobne različice kapitalistične urbanizacije
Polona Mozetič: Delavski domovi za migrantske delavce in njihov potencial javnega prostora
Stealth: Boji za skupni prostor

Moderator: Agon Hamza

15:00 - 15:30 Odmor

15:30 - 17:30
IZOBRAŽEVANJE
»Heteroglosija«

Galit Eilat: Od radikalne domišljije k radikalnim gibanjem (prek terenskega dela)
Renate Höllwart in Nora Sternfeld: Protislovja. Izobraževanje, pogajanje in institucije
Taja Kramberger: Učinki socio-analize in samo-analize: problem refleksivnosti v književnosti in družbenih vedah
Tirdad Zolghadr: Obrat v znanju

Moderatorka: Valeria Graziano


Lokacija: Avditorij Moderne galerije, Tomšičeva 14, Ljubljana
Jezik konference: angleščina
Kontakti:
info@mg-lj.si
radeducollective@gmail.com


Projekt so podprli:

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana