Viktor Bernik20. junij - 26. julij 2009
Moderna galerija / Mala galerija, Slovenska c. 35


V prostorskih postavitvah Viktorja Bernika obiskovalec pogosto zaznava zvok in množico hitro se spreminjajočih medijskih podob. Prizori realnih prostorov, objektov ali oseb se prepletajo s posvojenimi podobami raznih medijev, domišljije, sanj in spominov. S strategijo montaže in prisvajanja podobe preoblikuje in izpostavi njihov specifičen status posredovanosti, ki se napaja iz videza medijske realnosti in nezavednega.

Tokratni postopek v Mali galeriji sledi avtorjevemu siceršnjemu spodkopavanju dojemanja samozadostnega estetskega objekta v sami strukturi celote in obenem prevzema in reafirmira nekatere strateške prijeme v tradiciji projektov, ki razsežnost ideje nevtralnega razstavnega prostora eksplicirajo in vključijo v sam učinek prostorskega posega. Bernikov prijem pervertira nevtralnost abstraktnega brezosebnega prostora, pri čemer ne ukinja samo dualizma med delom in razstavljanjem, temveč se predvsem osredotoča na mejo med zunanjim in galerijskim prostorom.

Mala galerija že petdeset let deluje kot abstraktni, brezosebni okvir, ki se vedno znova zapolni z vsebino, ta pa potem spet izgine. Upoštevajoč izjemen pomen in lokacijo razstavišča, Bernik zavestno operira znotraj historičnega konteksta in namesto tradicionalnega razstavljanja umetniških del oziroma transformacije »bele kocke« pušča galerijski prostor prazen in odprt. S tem je vzpostavil refleksiven odnos do prostora kot bistveno relacijske kategorije, ukinil simbolno mejo, ki notranjost galerije loči od pločnika, in odprl vprašanje institucije razstave in definicije umetnosti. Tukaj ne gre več za abstrahirani čisti prostor in časovna razmerja, ki delo vzpostavljajo kot polje v interakciji z gledalcem, marveč za radikalno in tvegano neposredno konkretizacijo javnega prostora.

Viktor Bernik, rojen leta 1971, je leta 1998 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani diplomiral iz slikarstva pri prof. Metki Krašovec in prof. Bojanu Gorencu, pri katerem je opravil še specialko. Študijsko se iz izpopolnjeval v Združenih državah Amerike.

Kustos projekta je Igor Španjol.

Dogodki ob razstavi:

Pogovor ob projektu
Četrtek, 2. 7. 2009, ob 18.00
Mala galerija, Slovenska c. 35

Vabimo vas na pogovor ob projektu Viktorja Bernika v Mali galeriji, ki bo jutri, v četrtek, 2. julija ob 18. uri. Na pogovoru bodo povabljeni sogovorniki skušali odgovoriti na nekatera izmed številnih vprašanj, ki jih projekt odpira, na primer na vprašanje o mejah razstave in definiciji umetnosti, o vlogi muzejskega in zgodovinskega konteksta, o sodelovanju občinstva v konstituiranju galerijskega dogodka in tradiciji efemernih ter radikalnih prostorskih praks.

Na pogovoru bodo sodelovali Zdenka Badovinac, Viktor Bernik, Alenka Gregorič, Ida Hiršenfelder, Žiga Kariž, Bojana Piškur in Tadej Pogačar. Pogovor bo vodil kustos projekta Igor Španjol.

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Mala galerija je odprta vsak dan od 00.00 do 24.00. Vstop prost.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana