Sandi Červek


3. julij - 10. avgust 2008
Mala galerija, Slovenska cesta 35, Ljubljana


Sandi Červek je na umetnostno prizorišče stopil v drugi polovici osemdesetih let, znotraj generacije, ki se je neposredno obrnila k abstrakciji in modernistični tradiciji. Červekova poudarjeno materialna platna so spominjala na postopke in forme informela, vendar se je ta materialnost izgubljala v njihovih optičnih učinkih, ki so prevladali nad snovno prezenco. Ta težnja je pozneje dobila razvito obliko v črnih platnih, pri katerih se slika vzpostavlja kot nenehno spremenljiva igra svetlobnih odsevov na bleščeči reliefni površini.

Pričujoča razstava nadaljuje raziskave o zakonitostih abstraktnega slikarstva v smislu popolne redukcije barve. Červek je tradicionalna slikarska sredstva reduciral na najbolj elementarno možnost, na črno površino, ki pa ni enakomerna. Sliko gradi odsevanje svetlobe na ritmično precizno oblikovanih barvnih nanosih. Zato je spremenljiva in gibljiva, odvisna od kota in moči svetlobe in položaja gledalca. Kontrolirana svetloba tako dopolni slikarsko materijo in jo transformira v živ in dinamičen organizem, kjer namesto preprostega geometrijskega lika lahko vidimo neskončno bogastvo spreminjajočih se svetlobnih vzorcev in likov.

Sandi Červek je rojen 19. 7. 1960 v Murski Soboti. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je od leta 1980 študiral slikarstvo, kjer je leta 1985 diplomiral pri profesorju Gustavu Gnamušu. Leta 1998 je kot štipendist Ministrstva za kulturo in Zavoda za odprto družbo bival v New Yorku. Ukvarja se s slikarstvom, risbo, grafiko, ilustracijo in oblikovanjem.

Kustos razstave je Igor Španjol.

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Mala galerija je odprta vsak dan razen ponedeljka, od 10.00 do 18.00. Vstop prost.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana