Nagrada Riharda Jakopiča 2008

Prijava do 12. 5. 2008

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov objavlja podaljšani razpis za nagrado Riharda Jakopiča 2008

Nagrado prejme načeloma slovenski likovni ustvarjalec, ki deluje v kulturnem prostoru Republike Slovenije ali zunaj nje in je praviloma član Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Kandidat za nagrado Riharda Jakopiča je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se podeli za najboljše likovno-vizualno delo, razstavo ali izvajano delo, predstavljeno v javnosti v praviloma preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi za življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani Slovenije. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 12.5.2008 prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča«. Vloge, ki bodo prispele po tem datumu (12.5.2008 do 24.ure - datum poštnega žiga), bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Predstavniki v Odbor za podelitev nagrade Rihard Jakopič so voljeni za eno leto in se vsako leto v celoti zamenjajo. Odbor je sestavljen iz dveh predstavnikov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih kritikov in ZDSLU. Prvo sejo odbora skliče predsednik ZDSLU in na njej člani odbora izvolijo predsednika, ki je vsako leto iz druge inštitucije. Odbor odloča z navadno večino glasov.

Pozivam Umetniške svete društev in posamezne člane ter inštitucije, ki spremljate dosežke in ustvarjanje naših kolegic in kolegov, da kandidirate likovne ustvarjalce, ki so praviloma člani ZDSLU in katerih delo predstavite Odboru za nagrado Riharda Jakopiča v zahtevani obliki. Vsi predlogi, ki so prispeli pravočasno v prvem razpisnem roku, bodo upoštevani tudi v podaljšanem razpisu.

Peter Vernik
Predsednik ZDSLU

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana