Predavanje in posvet ob VEČČUTNI RAZSTAVI ZA SLEPE IN SLABOVIDNE OSEBE - EDO MURTIĆ: HIGHWAY, 1952


ponedeljek, 2. marec 2015 / 12.00 - 16.00
Moderna galerija, Cankarjeva 15

Vabimo vas na predavanje Nataše Jovičić, ki ga organiziramo ob veččutni razstavi za slepe in slabovidne osebe Edo Murtić: Highway. Predavanju bo sledil posvet, kjer bomo predstavili primere dobrih praks na področju posredovanja vizualnih vsebin slepim in slabovidnim osebam v muzejih, galerijah ter v kontekstu umetnosti.

PROGRAM:
12.00 - 13.30 predavanje Nataše Jovičić
13.30 - 14.00 odmor
14.00 - 15.00 predstavitve posameznih projektov
15.00 - 16.00 pogovor

Vid že od paradigme razsvetljenskega muzeja naprej pojmujemo kot primarni čut za dojemanje razstavljenih eksponatov, prav tako pa ga povezujemo tudi s konceptom modernistične bele kocke. Z naraščajočimi težnjami sodobne muzeologije po večji dostopnosti muzejskih vsebin in z izobraževalnimi strategijami, ki vključujejo tudi ranljive in marginalizirane skupine, se to dojemanje zmanjšuje, dostopnost pa razumemo širše kot samo fizično oviranost. Kljub temu pa zmanjšana ali onemogočena sposobnost videnja ostaja omejitev, ki slepim in slabovidnim v glavnem preprečuje vstop v muzejske in galerijske institucije.

V Moderni galeriji smo leta 2000 skupaj s skupino umetnikov in znanstvenikov koncipirali razstavo z naslovom Vse razen videza, nekakšno slepo knjižnico, kjer so obiskovalci vsebine knjig dojemali s pomočjo sluha in tipa. Glavni namen tega projekta je bil problematizirati pojmovanje vida kot glavnega človeškega čuta, obenem pa je obisk razstave videčim omogočal, da vsaj začasno občutijo slepoto in ranljivost, ki jo ta povzroča. Pri projektu smo sodelovali s slepimi, ki so prevzeli vlogo vodičev po razstavi: videčim so zagotavljali varnost, obenem pa so bili vsaj začasno v privilegiranem položaju.

V petnajstih letih, ki so minila od takrat, lahko tudi pri nas spremljamo velik napredek na področju posredovanja likovnih in muzejskih vsebin slepim in slabovidnim. Zato smo želeli izkoristiti prisotnost veččutne razstave avtorice Nataše Jovičić v Moderni galeriji za predstavitev njene metodologije zainteresirani javnosti ter za izmenjavo izkušenj vseh, ki so dejavni na tem področju.

Posvet se bo začel s predavanjem Nataše Jovičić, ki bo podrobneje prikazala svojo metodologijo analize likovnega dela s pomočjo sluha in tipa. Drugi del srečanja bo namenjen kratkim predstavitvam primerov dobre prakse pri nas in pogovoru, na katerem bodo poleg Nataše Jovičić sodelovale še: Andreja Albreht (krajinska arhitektka, avtorica vodiča zbirk Muzeja Velenje), Lucija Cvjetković (avtorica in koordinatorka pedagoških programov v MG+MSUM), Vida Koporc Sedej (sekretarka na Ministrstvu za kulturo RS), Neža Knez (umetnica, študentka prvega letnika magistrskega študija na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani), Barbara Kotnik in Tjaša Krivec (avtorici tipne prilagoditve slike v Narodni galeriji v okviru projekta Dostopnost) ter Katja Sudec (vodja projektov AKTIV-a in Pisarne Sodelujem). Povabili smo tudi Tomaža Wraberja, predsednika Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Katrin Modic samostojno strokovno sodelavko in vrstniško svetovalko za hendikepirane, člane Sekcije za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije, člane Zveze društev za slepe in slabovidne in drugo zainteresirano javnost. Pogovor bo vodila kustosinja MG+MSUM Adela Železnik.

Več o udeležencih:

ANDREJA ALBREHT, krajinska arhitektka, direktorica zavoda DOSTOP, avtorica knjige Čutim, vidim, zmorem... prostor tudi za slepe in slabovidne ter soavtorica tipnega vodnika po zbirkah Velenjskega gradu.
DOSTOP, zavod za spodbujanje dostopnosti izvaja aktivnosti s področja dostopnosti kot so izobraževalni seminarji za ponudnike storitev za ljudi s posebnimi potrebami, ozaveščevalne akcije, svetovanje in načrtovanje prostorskih prilagoditev ( npr. talne taktilne oznake) alternativno prikazovanje vsebin ( tipne slike in zemljevidi) itd. Tipni vodnik po zbirkah velenjskega gradu je katalog tipnih slik, ki predstavljajo posamezne zbirke. Opremljen je s teksti v brajici in povečanem tisku.

NATAŠA JOVIČIĆ, umetnostna zgodovinarka, diplomirala iz umetnosti in večkulturne vzgoje na Columbia College v Chicagu (diploma je bila leta 2000 nostrificirana tudi na Hrvaškem). Od leta 2002 je direktorica Spominskega parka Jasenovac.
Tudi avtorica projekta DiTACTA Multisensory collection, ki ga je zasnovala leta 2009 na podlagi svojih izkušenj s taktilno galerijo v okviru Moderne galerije v Zagrebu. Taktilne interpretacije del iz zbirk je predstavljala v Westminsterski palači v Londonu, Nacionalni galeriji Ateneum v Helsinkih, Nacionalni galeriji v Bukarešti in sedaj v Moderni galeriji v Ljubljani. Svojo metodologijo je prezentirala v različnih muzejih in galerijah po Evropi in ZDA ( mdr. Center Georges Pompidou v Parizu, Guggenheim Museum in MOMA v New Yorku, Chicago Art Institute, Nacionalna galerija Oslo). V tisku je njena knjiga za sliepe in slabovidne osebe.Več o projektu na: http://ditacta.tumblr.com/

VIDA KOPORC SEDEJ, sekretarka Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS
Temeljno področje njenega strokovnega dela je priprava sistemskih rešitev pri oblikovanju strategije razvoja in organizacije področja varovanja premične kulturne dediščine, spremljanje, usklajevanje in sodelovanje z javnimi zavodi ter nevladnim sektorjem v zvezi s skupnimi nalogami varstva premične kulturne dediščine na podlagi področne zakonodaje. V okviru izvajanja strokovnih nalog se ukvarja se aktivno problematiko dostopnosti muzejskih zbirk gibalno in senzorno oviranim osebam in dostopnosti starejšim ter otrokom. Na njeno pobudo je bil pripravljen priročnik Dostopen muzej - smernice za dobro prakso, in publikacija Muzeji, javnost, dostopnost in pripravljen projekt, finaciran iz sredstev ESS "Dostopnost od kulturne dediščine ranljivim skupinam", ki ga izvaja Slovenski etnografski muzej.

NEŽA KNEZ, študentka prvega letnika magistrskega študija na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, na smeri kiparstvo, pod mentorstvom Jožeta Baršija.
Lansko leto diplomirala z naslovom Zaznave med vidom in tipom, kjer je podrobneje opisovala projekt Grafti ali bolje rečeno Grafiti pod prsti. V letu 2013 dobila priznanje za študijske dosežke in sodelovala pri skupinski razstavi Svetlobna gverila, SVETLIKANJE: Ljubljana, z delom Opazovani, leta 2014 je dobila nagrado za študijske dosežke in sodelovala na: Transform ROMUNIJA (Bukarešta) z delom Split Images, PassKey ITALIA (Montepulciano) z delom Grafiti in Blind mind, bila na enotedenski rezidenci v Berlinu pri kuratorici Maji Škerbot in pa izpeljala javni dogodek/vodenje za slepe in videče po svojih Grafitih na Metelkovi. V leto 2015 vstopa s projektom Drugi pogled (10 dnevni odvzem vida), kjer se ukvarja s tem kdaj in kako sploh pride do zaznave ali bolje rečeno misli - ki misli zaznavo.

BARBARA KOTNIK in TJAŠA KRIVEC
Barbara Kotnik je etnologinja in kulturna antropologinja, ki se v sklopu projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za kustosinjo pedagoginjo v Narodni galeriji. S Tjašo Krivec, absolventko na podiplomskem študiju Grafičnih in interaktivnih komunikacij na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani je sodelovala pri pripravi prve tipne prilagoditve slike Mihaela Stroja Luiza Pesjakova v Narodni galeriji. Tjaša Krivec je tudi avtorica tipne prilagoditve Elizabete Bavarske (Georg Martin Ignaz Raab, l.1873/74) v Pokrajinskem muzeju Celje. Leta 2014, pa sem v okviru projekta Dostopnost izdelala tipno prilagoditev Luize Pesjakove (Mihalel Stroj, ok. 1854) v Narodni galeriji v Ljubljani.

KATJA SUDEC, samostojna kulturna delavka, ustanoviteljica, programska in organizacijska vodja Ustvarjalne Pisarne SOdelujem (avtorica projektov AKTIV in SOdelujem, društvo ŠKUC
Ustvarjalna Pisarna SOdelujem v sodelovanju s pridruženimi strokovnjaki skrbi za pripravo spremljevalnih programov na področju kulture ter približevanje kulturnih dobrin, v muzejih in predvsem galerijah, raznolikim družbenim skupinam s poudarkom na osebah s posebno osebno okoliščino fizične oviranosti (senzorno ovirani ? slepi in slabovidni, gibalno ovirani ter druge oblike posebnih potreb), za odrasle ter otroke in mladino.

ADELA ŽELEZNIK, kustosinja, muzejska svetovalka, vodja izobraževalnih programov v MG+MSUM
Tudi avtorica projektov z umetniki in različnimi ranljivimi skupinami: My Beautiful Home, Moderna galerija, 1995 (s Tadejem Pogačarjem in Jožetom Baršijem), Vse razen videza, Moderna galerija, 2000 (z Damjanom Kracino, Darijem Kreuhom, Žigo Karižem in Anamarijo Šmajdek), Prenašalci (s Polonco Lovšin), 2005; To sem jaz, 2006; Ali se med seboj poznamo?, 2007; Ti v mestu. Dnevniki prihodnje avatgarde (z Jeanne van Heeswijk),2009; Učenje ni mučenje,(s skupino Škart), 2013.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana