Tribuna; lep časopis7. 2. - 22. 2. 2015
Avditorij Moderne galerije, Cankarjeva 15


Vabimo vas na razstavo Tribuna; lep časopis, ki je v avditoriju Moderne galerije v Ljubljani.

Postavitev sledi umeščanju konceptualnih sklopov (1. administracija, 2. organizacija, 3. vojna, 4. komentar, 5. okupacija (časopisa), 6. parazitiranje, 7. uredniški posegi, 8. zagon Tribune, 9. razno; članki, intervencije, infografike, Tribunal) v razstavni prostor. Pri tem prvi štirje slopi preko fokusa na posamezno tematsko številko Tribune, poskušajo rekonstruirati predvsem delovni proces (v relaciji do končnega produkta/teme). Preostali sklopi, primarno fokusirani na tematski in/ali metodološki vidik, za osnovno enoto prezentacije jemljejo posamezne članke/ilustracije/intervencije v javni prostor/dogodke iz obdobja od vnovičnega zagona Tribune leta 2009, pri čemer se osredotočajo predvsem na relacijo časopisa do njegove zunanjosti ali notranjosti (7. sklop).

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana