Suzana Milevska: Umetnost Tadeja Pogačarja. Od "institucionalnega parazitizma" do "obratne rekuperacije"


Foto: Dejan Habicht

Petek, 19. 12. 2014, ob 18.00
Moderna galerija, Ljubljana


Vabimo vas na predavanje umetnostne zgodovinarke, kustosinje in teoretičarke vizualne umetnosti in kulture Suzane Milevske, ki bo v petek, 19. 12. 2014, ob 18. uri v Moderni galeriji.
Predavanje spada v serijo "Kratka šola parazitizma" in je del programa pregledne razstave Tadeja Pogačarja.

V predavanju bo Suzana Milevska obravnavala koncept »obratne rekuperacije«, ki jo vidimo v različnih obratih v umetniški praksi in strategijah Tadeja Pogačarja, tako v starejših kot novejših delih. Milevska bo skušala razvozlati še nedoločene odnose med različnimi teoretskimi koncepti, kot so »nadidentifikacija« (S. Žižek), »rekuperacija« (Guy Debord) in »povratna rekuperacija«. Začela bo s pojmom, ki ga umetnik opredeljuje kot »parazitizem« (obdobje, ki se tesno navezuje na znane tendence »institucionalne kritike«), in nadaljevala v smeri družbenega in »artivističnega« angažiranja v solidarnosti z raznimi samoorganiziranimi skupnostmi.

Dr. Suzana Milevska (Skopje) je umetnostna zgodovinarka, kustosinja in teoretičarka vizualne umetnosti in kulture. V svojem akademskem in kuratorskem delu se ukvarja s postkolonialno kritiko hegemonične moči v polju umetnosti, teorijo spolov in feminizmov v umetniških praksah, družbeno angažiranimi in participatornimi umetniškimi praksami. Zaključila je doktorat iz vizualne kulture na Goldsmiths College v Londonu, kjer je med leti 2002 in 2004 tudi poučevala. Redno objavlja v strokovnih periodičnih in monografskih publikacijah; leta 2010 je izdala knjigi Gender Difference in the Balkans in The Renaming Machine: The Book. Leta 2012 je prejela nagrado Igor Zabel za kulturo in teorijo. Leta 2013 pa je bila izbrana za gostujočo profesorico umetnostne zgodovine Srednje in Jugovzhodne Evrope na dunajski likovni akademiji.

Predavanje Suzane Milevske organiziramo v sodelovanju s Centrom in Galerijo P74 ob promociji in izidu knjige: Suzana Milevska, "The Art of Tadej Pogačar. From Institutional Parasitism to Reverse Recuperation, Agency and Solidarity", Archive Books, Berlin, 2014.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana