Tomislav Vignjević: "Od cesarice do čarovnice." Ženske in mrtvaški ples


Vlasta Delimar, Ženska je izginila, 1999. Foto: Dejan Habicht

Torek, 2. 12. 2014, ob 18. uri
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3

Vabimo vas na predavanje Tomislava Vignjevića, ki bo v torek, 2. 12. 2014, ob 18. uri v seminarju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova.

Mrtvaški ples je eden najznačilnejših in tudi najzanimivejših motivov poznogotske in renesančne likovne umetnosti, saj nazorno vizualizira fascinacijo s smrtjo, značilno za čas prehoda v zgodnji novi vek, kot tudi stanovsko razčlenjenost tedanje družbe. V osnovi gre za motiv, ki razglaša egalitaristično misel enakosti, pa čeprav zgolj v smrti, saj so v mrtvaških plesih tako s podobami kot z besedili predstavniki najrazličnejših stanov, od papeža do berača in od cesarja do kmeta, upodobljeni v trenutku soočenja s koncem življenja. Predavanje bo jedrnato predstavilo razvoj tega motiva od prvega mrtvaškega plesa v Parizu iz let 1424/5 pa do konca renesančne dobe, ko ikonografijo tega motiva povsem obvladuje zgledovanje po Hansu Holbeinu ml.

Posebna pozornost bo namenjena upodobitvam žensk v mrtvaškem plesu, kjer je pred gledalca razgrnjena cela vrsta različnih stanovskih opredelitev, od mlade matere, ki ji smrt iztrga otroka iz rok, do starke, od cesarice do čarovnice ter od nune do prostitutke itd. Ženske v mrtvaškem plesu pa so le del izjemno kompleksne vizualizacije vloge žensk v dobi renesanse, kjer je s številnimi podobami ravno tako razgrnjena cela paleta variacij: od motiva Deklice in Smrti s povsem jasnimi, pogosto skrajno morbidnimi erotičnimi prvinami, do izzvenevanja motivike poznosrednjeveške dvorske ljubezni, od idealizacije do istočasnega razbohotenja motivike čarovnic.

Predavanje je del programa razstave Vlasta Delimar: Zrela ženska.

PriponkaVelikost
CV_Tomislav Vignjevic.doc31 KB

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana