NEVEN KORDA: "Scenosled Metelkove" - PredstavitevTorek, 28. 10. 2014, ob 18.00
seminar +MSUM-a


Vabimo vas na predavanje Nevena Korde, kjer bo predstavil svoj pogled na zgodovino AKC Metelkova z vidika nasprotij med neodvisno (NVO) in avtonomno kulturo. Zgodovina oziroma kot ji pravi avtor »scenosled« Metelkove je v obliki časovnice na ogled v pritličju +MSUM-a, med drugim namenjenemu lokalnemu kontekstu, kjer bo dopolnjevala obstoječo kronologijo muzejske stavbe. Po avtorski zasnovi Nevena Korde je časovnico oblikovalsko zasnovala Lijana Veličković.

Metelkova v vsakodnevnem občevanju pomeni prostor med Masarykovo ulico, Maistrovo ulico, muzejsko ploščadjo in Celico. Na tem prostoru današnja medijska javnost in javnost nasploh vidita in hočeta videti organizirano ponudbo zabave. To ustreza splošnemu tanjšanju horizonta množične kulture na kulturo potrošnje zabave. Ko množična kultura vstopa v »muzeje« , vstopa kot zabava. Ena hujših posledic tega »tanjšanja« samega smisla delovanja na format promocije je preusmeritev sredstev iz polja neposrednega ustvarjanja v polje posredovanja kulturnih izdelkov. Med drugim ta proces vpliva na spremembo značaja metelkovskih klubov, ki se iz prostorov srečevanja neke avtentične množice ustvarjalcev in občinstva spreminjajo v prostore specializirane ponudbe izdelkov. Ta nova javnost in ta nova metelkovska miselnost družno zabrisujeta dejstva preteklih procesov v metelkovski zgodbi.

»Scenosled Metelkove« je nastal ob premišljanju o zgodbi avtonomije na Metelkovi. Se pravi, o eni od zgodb med drugimi zgodbami. Kateri trenutki v času so elementi avtonomne zgodbe? Kako te elemente, očiščene naplavin drugih zgodb, umestiti v splošno linearno zaporedje dogodkov kot celovito, v sebi konsistentno zgodbo? Ali z drugimi besedami, v katerem sosledju dogodkov lahko prepoznamo elemente zgodbe avtonomije, avtentično kulturo? In katere sestavine te avtonomne zgodbe so si prilastile druge zgodbe?

Ena od konkurenčnih zgodb je gotovo zgodba nevladnega sektorja. Zgodba nevladnega sektorja in zgodba avtonomije se prepletata časovno, prostorsko, medijsko, ideološko...

V teh in takšnih premišljanjih ima letnica 1985 pomembno mesto, je označena točka v procesu odvoda avtentične kulture v elitno kulturo na eni strani in v zabavno kulturo na drugi strani.

Zastavitev, ki je zunaj same materialnosti Scenosleda Metelkove, je zgodovinjenje kot táko. Pomen ohranitve zgodbe v času, in ne nujno zmage načel iz zgodbe. Skratka, ta zunajmaterialna zastavitev je nastala v upanju, da lahko analiza, ki temelji na resničnih podatkih, razvrščenih v linearnem zaporedju, ustavi nekontrolirano privatizacijo Avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto. Če pa privatizacije ni možno ustaviti, je vsekakor možno ohraniti zgodbo. (Neven Korda)

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana