Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 26. 6. 2014

Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Moderna galerija objavlja namero za sklenitev pogodbe o služnostni pravici gradnje, vzdrževanja in obnavljanja vodovoda po Cankarjevi cesti, parcelne številke 2138 in 2139, vse k.o. Ajdovščina.

Pogodba o služnostni pravici gradnje, vzdrževanja in obnavljanja vodovoda po Cankarjevi cesti bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Moderne galerije.

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana