TA VESELI DAN KULTURE 2013

3. december 2013, VSTOP PROST!MG+
Moderna galerija, Cankarjeva 15

16.00 - 18.00
Delavnica ob razstavi ilustracij Marija Preglja ILIADA

Udeleženci delavnice bodo ob ilustracijah umetnika Marija Preglja raziskovali svet stare Grčije, brali zgodbe iz Homerjeve Iliade ter upodobili svoje najljubše like, zaigrali najbolj zanimive prizore in pripravili lutkovno predstavo.
Delavnice so namenjene vsem generacijam. Za otroke mlajše od 3 leta je obvezna prisotnost staršev.

16.00 - 17.00
Vodstvo po razstavi ilustracij Marija Preglja ILIADA

Razstava ilustracij Iliade (1949-50) obeležuje stoletnico rojstva pomembnega slovenskega modernističnega slikarja Marija Preglja. Na ogled bo do 7. januarja, ko ji bo sledila še razstava ilustracij Odiseje (1951).

Ilustracije Iliade in Odiseje niso zgolj prelomnica znotraj razvoja ilustracije pri Preglju, temveč so obenem premena glede na njegov celotni oziroma takrat še razvijajoči se opus, z odločilnim pomenom za širše umevanje modernizma v povojnem času. Očitno je, da je že vsebina obeh epov svoj odmev hitro našla v slikarjevem svetu ali v vsebinskih in likovnih potezah njegovega dotedanjega opusa ter drugih preokupacij intimne narave, ki bodo v njegovem delu prisotne vse do smrti. Kajpak je pri vprašanju človeške figure, v njenih pomenljivih držah, gestah in izrazih, skupaj s prepoznavanjem različnih zahodnoevropskih vplivov ali referenc, ki kažejo Pregljevo umetnostnozgodovinsko znanje in razgledanost, treba upoštevati tudi in predvsem izkušnjo II. svetovne vojne, skupaj z usodo veličine in velikih tem človeškega življenja v povojnem času.

Razstava je nastala v sodelovanju in s podporo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je del programa mednarodnega simpozija o klasični filologiji "Classics & Class: Teaching Greek and Latin Behind the Iron Curtain".+MSUM
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3

10.00 - 11.00
Adela Železnik, vodstvo po VMESNI POSTAJI 1:1

16.00 - 17.00
Ana Mizerit, vodstvo po VMESNI POSTAJI 1:1

1:1 noče biti razstava v smislu izložbe umetnosti, ampak se raje imenuje vmesna postaja. Umetnosti 1:1 namreč ni mogoče v celoti zajeti v časovni okvir dogodka.
Vmesna postaja 1:1 se zavzema za čim bolj pristno razmerje med umetnostjo in življenjem ter med umetnostjo in institucijo. V razmerju 1:1 umetnost življenje zgolj ne opisuje, temveč je z njim eno. To razmerje podre institucija, ki kot se večkrat misli, umetnosti odvzame življenje, razen v primerih, ko institucija sama poskuša z umetnostjo stopiti v podoben odnos 1:1, se pravi, ko jo neha zgolj reprezentirati in jo sprejme kot partnerico.

16.00 - 18.00
Delavnica Nefunkcionalni sateliti

Udeleženci delavnice se bodo inspirirali ob delu Trevorja Paglena Prototip nefunkcionalnega satelita in izdelovali modele orbitalnega vesoljskega plovila. Pogovorili se bodo tudi o tem kaj (vse) je lahko sodobno umetniško delo ter o povezavi med umetnostjo in znanostjo.
Delavnice so namenjene vsem generacijam. Za otroke mlajše od 3 leta je obvezna prisotnost staršev.

17.00 - 18.00
Dediščina kot skupno dobro

predstavitev projekta CultureShutdown Azre Akšamije

Azra Akšamija je umetnica in zgodovinarka arhitekture, po rodu iz Sarajeva. Njena instalacija na fasadi muzeja v okviru vmesne postaje 1:1 predstavlja posamezne glasove, ki razlagajo delo CultureShutdown, neodvisne državljanske platforme, ki išče rešitve za muzeološko in kulturno krizo v Bosni in Hercegovini. Obiskovalci so vabljeni, da postanejo lobisti tako, da pišejo protestne razglednice za "Dan solidarnosti z muzeji". V notranjosti muzeja pa lahko obiskovalci na osnovi intervjujev na temo politike kulturnega spomina in dediščine na različnih krajih in v različnih zgodovinskih kontekstih podajo predloge za "Zbirko bodoče dediščine".

Od 10. do 16. ure bodo otroci lahko sodelovali pri risanju razglednic na temo kulturne dediščine.

17.00 - 20.00
TRANSFER. Umetnost skozi etiko / Etika skozi umetnost

Mednarodni simpozij, ki ga organizira Galerija Kapelica.

20.00 Ive Tabar, performans

Naročite se na e-novice MG

Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.
MG+: 01 2416 800,
01 2416 834,
+MSUM: 01 2416 825
Fax: 01 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si

MG+MSUM
Zgodovina MG
Prenova MG
Otvoritev prenovljene MG
Zaposleni

Podporniki

  • podporniki
(c) Moderna galerija, Ljubljana